top of page

HUMAKOn vaalikuulutus: Edustajiston vaalit toimikaudelle 2019

Päivitetty: 4. syysk. 2018

Humanistinen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston vaalit

31.10.–7.11.2018.


Vaaleissa valitaan 25 opiskelijakunnan jäsentä, 15 varsinaista jäsentä sekä 10 varajäsentä

muodostamaan edustajisto vuodelle 2019. Vaalit suoritetaan sähköisellä äänestyksellä

31.10.–7.11.2018 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa

viimeistään 28.9.2018 klo 12.00. Ehdolle asettuvat voivat muodostaa vaaliliittoja, joiden koko

on 2–15 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton

ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen

ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden

koko on enintään 30 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää

vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan

HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen humako@humako.net

28.9.2018 klo 12.00 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet

jäsenmaksunsa viimeistään 21.10.2018 klo 23.00.


Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta tai

toiminnanjohtajalta. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle

osoitteeseen humako@humako.net kirjallisesti 28.10.2018 klo 23.00 mennessä.

Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan


Vaaliterveisin,

Tarja Leponiemi-Arponen

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta

puh. 050 4366 733

tarja.leponiemi-arponen@humak.fiComments


bottom of page