top of page

HUMAKOn toiminta marraskuussa / Activity in November

English below


Opiskelijakunta HUMAKO järjestää marraskuussa kaikille Humakin opiskelijoille avointa toimintaa. Sinä opiskelija päivä-, monimuoto- ja verkko-, YAMK- tai avoimen AMK:n toteutuksista, olet lämpimästi tervetullut!


Kaikissa toiminnoissa noudatetaan HUMAKOn turvallisemman tilan periaatteita.


Ohjelmaa järjestävät myös muut opiskelijakunnat, joiden tapahtumia voit selata verkkokaupastamme Kide.appista. HUMAKON jäsenet voivat ostaa jäsenhintaisia lippuja seuraavien opiskelijakuntien tapahtumiin:

 • Arcada studerandekår ASK

 • Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

 • Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko

 • Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

 • Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO


HUMAKOn tapahtumien lisätiedoista ja järjestelyistä keskustelee mielellään:

Emma Mäkelä, asiantuntija

Opiskelijakunta HUMAKO

045 182 0404 / emma.makela@humako.net

 

Aktiivien tapahtumat


Pääkaupunkiseutu

 • Kauniainen: opintotyöpaja 17.11. klo 9-15

 • Kaikille Kauniaisten kampuksen opiskelijoille suunnattu vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen työskentelypäivä. Tule kampukselle tekemään kouluhommia yhdessä tai erikseen!

 • Tutoreita sekä muutamia lehtoreita paikalla myös antamassa neuvoja mahdollisiin pulmiin tehtävien kanssa.


Turku

 • Turun jaosto järjestää yhdessä Tasokas ry:n ja Toy ry:n kanssa Syntiset approt 16.11. klo 16.00 alkaen. Lipunmyynti alkaa Kide.appissa 30.10. klo 12. Tapahtuman tarkemmat tiedot julkaistaan @syntisetapprot Instagram-tilillä. Hinta 12€ tai pelkät jatkot 3€.


Kuopio

 • Tutorit järjestävät kampuksella Yökoulun 30.11-1.12. klo 18 alkaen. Tapahtuman aikana vietetään aikaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Tapahtuma on ilmainen ja ilmoittautuminen tapahtuu Formsin kautta. Ilmoittautua voi 23.11. klo 21 asti


Jyväskylä

 • Jyväskylän tutorit järjestävät opintopiirejä syksyn aikana klo 16-19. Opintopiirit järjestetään marraskuussa 6.11 ja 13.11. Veturitalleilla Hytti -tilassa osoitteessa Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä.


 • Fantasiasitsit tiistaina 28.11. Sepänkeskuksessa. Oma pullo mukaan! Sitsit alkavat klo 19:00, ovet aukeavat kuitenkin jo 18:30. Sitsit päättyvät klo 22:00. Sitsien teemana on tällä kertaa Fantasia. Pukeuduthan siis teeman mukaisesti! Lipunmyynti tapahtumaan alkaa tiistaina 7.11. Kide.appissa! Lipun hinta JASTOn tai HUMAKOn jäsenille on 10 € ja ei-jäsenille 15 €.


Verkko-opiskelijat

 • Työelämän kehittäjä (TYKE) -opiskelijoille järjestetään iltateet etäyhteyksin torstaisin alustavasti klo 18-20. TYKE:n omissa tiedotuskanavissa ilmoitetaan niistä lisää!


Muut tapahtumat


Päivitämme mahdollisia muita marraskuun tapahtumia Helsingin, Jyväskylän, Kuopion ja Turun osalta HUMAKOn Instagramiin, tapahtumakalenteriin sekä aktiivien omille Instagram -tileille. Otathan siis seuraavat tilit seurantaan:

 

HUMAKOn tapahtumat


Edustajiston syyskokous


Tervetuloa Humakolaiset! Kiinnostaako sinua edarin toiminta? HUMAKOn edustajisto kokoontuu syyskokouksen merkeissä 8.11.2023 klo 17.30-19.30 Helsingin kampuksella ja Zoomissa. Paikalle ovat tervetulleita kaikki HUMAKOn jäsenet. Lisätietoa löydät HUMAKOn tiedotteesta verkkosivuiltamme.

 

Nyyti ry


Nyyti chat torstaisin klo 18-20

 • 2.11. Mistä voimaa opiskeluarkeen?

 • 9.11. Voiko lukivaikeudesta voimaantua?

 • 16.11. Kiusaamisen pitkät kädet

 • 23.11. Huijarina korkeakoulussa

 • 30.11. Eniten hävettää kaikki

Lue lisää chateista ja muista tapahtumista Nyyti ry:n verkkosivuilta!

 

In November, the Student Union HUMAKO organizes activities open to every student of Humak. All activities will follow HUMAKO's safer space principles.


Other Student Unions organize programmes and you can browse their events in our online store Kide.app. HUMAKO members can buy member-priced tickets for the following Student Union events:

 • ASK

 • O'Diako

 • Helga

 • Laureamko

 • METKA

 • TUO

 • JAMKO

You are warmly welcome!


More info about HUMAKO events:


Emma Mäkelä, specialist

Student Union HUMAKO

045 182 0404 / emma.makela@humako.net

 

Active events


The capital region

 • Kauniainen: study workshop November 17th from 9am to 3pm

 • A free form and voluntary study day aimed at all students of the Kauniainen campus. Come to campus to do school work together or separately!

 • Tutors and a few lecturers are also giving advice on possible problems with the assignments.


Turku

 • Turku local division together with Tasokas ry and Toy ry organizes Sinful appro on November 16th from 4pm. Ticket sales start on Kide.app on October 30th at 12pm. More detailed information about the event will be published on the @syntisetapprot Instagram account. Price 12€ or only the after party 3€.


Kuopio

 • Night school November 30th - December 1st from 6pm. It’s a free event. Sign up by November 23rd 9pm and read more in Forms.


Jyväskylä

 • Jyväskylä tutors organize study workshops during the fall from 4pm to 7pm. Study workshops are organized in November 6th and 13t. At Veturitallit in Hytti space at Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä.


 • Fantasy Sits on Tuesday 28.11. at Sepänkeskus. The sits will take place with the already familiar concept of BYOB (bring your own bottle). The sits start at 19:00, doors open at 18:30. Sits end at 22:00. This time the theme is Fantasy. So please dress according to the theme! Tickets for the event go on sale on Tuesday 7.11. on Kide.app! The ticket price is 10 € for JASTO or HUMAKO members and 15 € for non-members.


Online students

 • For TYKE students, evening parties will be organized remotely on Thursdays from 6pm to 8pm. TYKE's own information channels will announce more about them!


Other events


We will update any other November events for Helsinki, Jyväskylä, Kuopio and Turku on HUMAKO's Instagram, on the event calendar and on active’s own Instagram accounts. So please follow these accounts:


 

HUMAKO events


Representative council’s autumn meeting


Welcome Humak students! Are you interested in the representative council’s activities? HUMAKO's Representative Council will convene for the autumn meeting on November 8, 2023, from 5:30 PM to 7:30 PM at the Helsinki campus and via Zoom. All HUMAKO members are welcome to attend. You can find more information on HUMAKO's website.

 

Nyyti ry


Nyyti chat from 6pm to 8pm


November 28th: How to find friends?


Read more on Nyyti ry website.


Comentarios


bottom of page