top of page

HUMAKOn poliittinen ohjelma haku käynissä


HUMAKOssa päivitetään poliittinen ohjelma vuoden 2020 aikana. Poliittisen ohjelman päivittämistä varten perustetaan työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmä koostuu opiskelijakunnan toimijoista. Poliittisen ohjelman päivittämisessä hyödynnetään opiskelijakunnan alumneja. Päivitetty poliittinen ohjelma otetaan käyttöön syksyn 2020 aikana. Poliittisen ohjelman päivittämisessä huomioidaan opiskelijakunnan voimassa olevat kaupunkipoliittiset ohjelmat.


Työryhmän toiminnan kuvaus

Työryhmän työskentely käynnistyy tammikuun aikana ja tavoitteena on, että työryhmä saattaa työskentelynsä päätöksen viimeistään elokuussa. Työryhmä sopii keskenään työskentelytavoista. Työryhmän työskentely vie keskimäärin 10-20h kuukaudessa yhdeltä työryhmän jäseneltä. Työryhmälle nimetään puheenjohtaja, joka johtaa projektin toteuttamista. Työryhmä kokoontuu luultavasti noin joka toinen viikko ja työryhmän jäsenet työskentelevät itsenäisesti työryhmän tapaamisten välillä.


Ohjausryhmän toiminnan kuvaus

Ohjausryhmän työskentely käynnistyy helmi-maaliskuun aikana. Ohjausryhmä ohjaa työryhmän työskentelyä ja kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Ohjausryhmän työskentely vie ohjausryhmän jäseniltä aikaa noin 2-4h /kokous. Ohjausryhmän työskentely päättyy viimeistään syyskuussa.


Haku on käynissä 8.12 klo: 23:59 asti ja valinnat tehdään 16.12Comments


bottom of page