top of page

HUMAKOn lausunnot - Humakin Tutkintosääntö ja Esteettömyysopas

Päivitetty: 27. syysk. 2018


HUMAKO on lausunut viime viikolla Humakille Tutkintosäännöstä ja Esteettömyysoppaasta. Tutkintosäännön tehtävä on toimia apuvälineenä opintojen järjestämisessä sekä siihen liittyvissä asioissa.


“Useassa kohtaa tutkintosääntöä on valintaperusteiden määrittely ja noudattaminen

sekä oikaisujen pyytäminen, sekä opetussuunnitelmiin tehtävien muutosten

päätöksen teko määritelty rehtorin vastuulle. Opiskelijakunta HUMAKO kuitenkin

kokee, että näistä tulisi päättää ammattikorkeakoulun johtoryhmän yhdessä rehtorin

kanssa, ei rehtorin yksin.” - Ote HUMAKOn lausunnosta Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön.


Esteettömyysoppaan tehtävänä on toimia apuna Humakin henkilökunnalle esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Esteettömyysopas on keskeisessä roolissa opiskelijoiden asioidessa Humakin henkilökunnan kanssa ensimmäisiä kertoja. Opas auttaa käytännön työtä ja neuvoo esimerkiksi kuinka erikoisjärjestelyissä tulisi toimia.


“HUMAKO on huolestunut, siitä että kirjaus “puheenjohtajana toimii yliopettaja tai

lehtori ja jäseninä yksi lehtori ja yksi opiskelija” mahdollistaa tilanteen, jossa

tutkintolautakunnassa ei istu yliopettajaa. HUMAKO kokee, että yliopettaja pystyy

vahvemmin tuomaan korkeakoulun hallinnon näkökulmaa tutkintolautakuntaan arviointeja ja opiskelijavalintakysymyksiä käsiteltäessä. HUMAKO ehdottaa, että

tutkintosäännöstä poistetaan maininta siitä, että tutkintolautakunnan puheenjohtajana

voisi toimia lehtori.” - Ote HUMAKOn lausunnosta Humanistisen ammattikorkeakoulun Esteettömyysoppaasta.28.08.2018


Joose Mäensyrjä

Hallituksen puheenjohtaja


Eena Kero

Hallituksen varapuheenjohtaja

Comments


bottom of page