top of page

HUMAKOn kysely verkko-opetuksen toteutuksesta Humakin opiskelijoille

Keksikö lehtori luovan ratkaisun verkko-opetuksen toteuttamiseen? Toimiiko webinaarit vai ei? Onko erilaiset opiskelijat otettu verkkototeutuksissa huomioon? Vastaa HUMAKOn toteuttamaan kyselyyn verkko-opetuksesta viimeistään 10.5.! 


Tämä kysely on tarkoitettu Humakin opiskelijoille liittyen verkko-opetuksen laatuun ja toteutukseen Humakissa. Kysely sisältää taustakysymysten lisäksi 5 avointa kysymystä. 


Teidän palautteenne ja vastauksenne ovat arvokkaita HUMAKOlle, ja haluamme päästä vaikuttamaan teidän toiveiden ja palautteiden pohjalta niin, että verkossa opiskeleminen olisi tulevaisuudessa vielä helpompaa ja hyödyllisempää. 


Tulemme käyttämään kyselyn tuloksia hyödyksi opiskelijakunnan vaikuttamistyössä Humakin työryhmissä ja muussa yhteydenotossa Humakiin päin, sekä viemällä esimerkiksi hyviä käytänteitä eteenpäin muillekkin kampuksille ja vuosikursseille. 


Kyselyyn pääset tästä: https://forms.gle/n31LREJ3vww7YPdc8

Comments


bottom of page