top of page

HUMAKOn hallitukseen 2020?

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOlle valitaan ensi vuodelle uusi hallitus uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa perjantaina 15.11.2019. Oletko sinä oikea henkilö johtamaan opiskelijakuntaa ensi vuonna?


Tiimien toiminta

HUMAKOssa toimitaan kolmessa tiimissä, jotka muodostavat HUMAKOn varsinaisen toiminnan. Tiimejä ovat paikallistoimintatiimi, edunvalvotatiimi ja jäsenpalvelutiimi. Kaikkien tiimien tukena toimii johtotiimi, joka huolehtii opiskelijakunnan hallinnosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja opiskelijakunnan toiminnasta yleisesti. Hallituksen jäsenet jakautuvat tiimeihin, joita johtavat HUMAKOn työntekijät ja hallituksen puheenjohtajat. HUMAKOlla on kaksi täysipäiväistä työntekijää tukemassa hallituksen toimintaa, toiminnanjohtaja sekä asiantuntija.


Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimin vetäjänä toimii hallituksen varapuhenjohtaja. Edunvalvontatiimillä on vastuullaan vaikuttaminen korkeakoulussa, opiskelijoiden etujen ajaminen sekä yhdenvertaisuus. Edunvalvontatiimin käytännön tehtäviä ovat mm. palautteiden kerääminen ja niiden pohjalta vaikuttaminen, häirintäyhdyshenkilötoiminta, Humakin työryhmien opiskelijaedustajien koordinointi, sekä vaikuttaminen HUMAKOn kattojärjestön Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:hyn. Edunvalvontatiimin toiminta perustuu strategiaan, viestintästrategiaan ja HUMAKOn poliittiseen ohjelmaan. Edunvalvontatiimiin kuuluu usein tiiminvetäjänä toimivan varapuheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä.


Paikallistoimintatiimi

Paikallistoimintatiimin vetäjänä toimii HUMAKOn asiantuntija. Paikallistoimintatiimin vastuulla on HUMAKOn paikallisen tutor- ja jaostotoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja koordiointi. Paikallistoimintatiimi järjestää vuoden aikana useita koulutuksia paikallistoimijoille, käsittele heidän kanssaan ajankohtaisia asioita verkkopalavereissa ja pitää vastaaviin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse. Paikallistoiminnan tavoitteet pohjautuvat HUMAKOn strategiaan ja viestintästrategiaan sekä Humakin kanssa vuosittain laadittavaan tutoroinnin toimintasuunnitelmaan. Paikallistoimintatiimiin kuuluu usein tiiminvetäjänä toimivan asiantuntijan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä.


Jäsenpalvelutiimi

Jäsenpalvelutiimiä johtaa HUMAKOn toiminnanjohtaja. Jäsenpalvelutiimin vastuulla on HUMAKOn toimistolla ja verkossa tapahtuvasta jäsenpalvelusta huolehtiminen, tapahtumat, verkkokauppa ja esimerkiksi tuotevalikoiman kehittäminen. Jäsenpalvelutiimiin kuuluu usein tiiminvetäjänä toimivan toiminnanjohtajan lisäksi yksi hallituksen jäsen sekä jäsenpalvelussa avustavat pääkaupunkiseudulla asuvat hallituksen jäsenet.


Johtotiimi

Johtotiimissä toimii hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja ja HUMAKOn toiminnanjohtaja. Johtotiimi kokoontuu viikoittain. Johtotiimin vastuulla on sidosryhmäyhteistyö, hallituksen kokoontumisten valmistelu, hallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä yleinen talouden seuranta. Johtotiimissä toimivan varapuheenjohtajan tehtävänä on vastata edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta. Puheenjohtajan tehtäviin taas kuuluu opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen, päätöksenteosta huolehtiminen ja opiskelijakunnan toiminnan seuranta.


Työskentely hallituksessa

Vaikka hallitus jakautuukin tiimeihin, joilla on oman vastuutehtävänsä, niin toimintaa tehdään kuitenkin yhdessä. Koko hallitus on yhdessä koolla säännöllisesti Helsingissä pidettävillä suunnittelupäivillä, tiimipäivillä ja opiskelijakuntien yhteisen verkoston tapaamisissa noin 6-10 kertaa vuoden aikana. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua HUMAKOn kattojärjestöjen ja yhteistyöverkostojen tapahtumiin ja koulutuksiin HUMAKOn edustajina.

Lisäksi hallituksella on säännöllisesti verkkoyhteydellä pidettäviä palavereja, joissa valmistaudutaan päätöksentekoon ja perehdytään tarkemmin kokouksissa päätettäviin asioihin. HUMAKOssa hallitus pitää varsinaisia kokouksia livenä suunnittelupäivien yhteydessä ja muuten verkkoyhteyden välityksellä.

HUMAKOssa hallitustoiminta työllistää yleensä hallituksen jäseniä keskimäärin 15-20h/viikossa. Puheenjohtajia mahdollisesti enemmän. Työmäärä on vähäisempää juhannuksesta elokuun alkuun. Hallituksen jäsenet usein opinnollistavat hallitustoimintaa omiin opintoihinsa. Vuoden aikana hallituksen jäsenet opinollistavat usein 25-40 opintopistettä HUMAKOn toiminnasta omiin opintoihinsa. Opintopisteiden määrä riippuu hallituksen jäsenen tehtävänkuvasta ja työtuntimäärästä. HUMAKOssa tehdään hallituksen jäsenten kanssa henkilökohtainen suunnitelma opintojen edistämiseen. Opinnollistamisesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja.


Toimikausi ja tärkeät päivämäärät

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 2020, mutta toimintaan perehtyminen käynnistyy jo valintojen jälkeen marraskuun lopussa. Mikäli haet hallitukseen niin pidäthän huolta että olet käytettävissä perehdytyspäivämäärinä. Perehdytyspäivämäärät löydät HUMAKOn verkkosivuilta www.humako.net/hallitus. Päivämäärät pyritään tiedottamaan mahdollisimman ajoissa loppuvuoden osalta.


Hakeminen

Voit hakea hallitukseenn pestejä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sekä halutessasi ansioluettelosi osoitteeseen rekrytointi@humako.net. 10.11. klo 23:59 mennessä. Muista ilmoittaa hakemuksessasi haetko hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan vai jäsenen paikkaa. Voit myös ilmoittaa etukäteen, mikäli tiedät jo minkä tiimin toiminnasta olisit kiinnostunut. Kaikkia hakijat haastatellaan edustajiston järjestäytymiskokoukseen 15.11.2019 Helsingissä. Suosittelemme haastatteluun osallistumista livenä, mutta järjestämme tarvittaessa etäyhteyden. Kokouksessa pääset vielä esittäytymään ja edustajiston jäsenet kysyvät hakijoilta hakemusta tarkentavia sekä soveltuvuutta testaavia kysymyksiä.

Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme kaikkia kiinnostuneita osallistumaan opinnollistamisen suunnitteluhetkiin, jossa voidaan selvittää hakijan tai hakemisesta kiinnostuneen opinnollistamismahdollisuudet ja käydä tarkemmin läpi hallitustoiminnan sovittamista omaan arkeen.


Opinnollistamisen suunnitteluhetket pidetään avoimella Moodle yhteydellä, avaa linkki tästä uuteen ikkunaan ja liity mukaan!

15.10.2019 klo 15-18

29.10.2019 klo 15-18

5.11.2019 klo 15-18

Comments


bottom of page