top of page

HUMAKOn aktiivirekrytointi on käynnistynyt / HUMAKO’s active recruitment has started

English below


HUMAKOn aktiivirekrytointi lähti käyntiin syyskuussa! Nyt siis kutsumme kaikki opiskelijat mukaan tekemään ja ylläpitämään maagista opiskelijaelämää ja valvomaan kanssaopiskelijoiden oikeuksia.


Mitäs kaikkea HUMAKOssa voikaan tehdä?

  • Voit lähteä mukaan tutoriksi vertaistukea antaaksesi tai hypätä mukaan jaoston toimintaan, jossa pääset järjestämään tapahtumia!

  • Tai jos olet kiinnostunut päättämään opiskelijakunnan isoista linjoista ja aikaa sinulla on rajatusti, hae ihmeessä edustajistoon!

  • Hallituksessa taas pääset esimerkiksi konkreettisesti valvomaan opiskelijoiden oikeuksia, pyörittämään opiskelijakunnan arkea, kouluttamaan ja neuvomaan paikallistoimijoita, sekä tekemään jäsenpalvelua, ja PALJON muuta!

  • Opiskelijaedustajana olet mukana Humakin työryhmissä sen henkilöstön kanssa kehittämässä opinahjoasi!

Löydät lisää tietoa HUMAKOn eri aktiivimuodoista meidän verkkosivuilta.


Miksi juuri sinun kannattaisi lähteä mukaan aktiivitoimintaan?


No, voin kertoa muutamankin hyvän syyn. Aktiivitoiminnassa pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, oppimaan uutta sekä kehittämään itseäsi ammatillisesti, ja tietenkin toiminnasta voit kerätä myös opintopisteitä! Opintopisteitä voit aktiivimuodosta riippuen kerätä 5-15, tai jopa enemmän!


Miten haen?


Haku tapahtuu aktivimuodosta riippuen joko täyttämällä hakulomake tai lähettämällä avoin hakukirje. Tarkista siis hakiessasi nettisivuiltamme, miten haku omaan aktiivimuotoosi tapahtuu. Kaikki lomakkeet löytyvät nettisivuiltamme www.humako.net. Myös ohjeet hakuun, sekä lisätietoa aktiivimuodoista löytyvät kyseisestä osoitteesta.


Hakuajat:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HUMAKO’s active recruitment started in September! So now we invite all students to join us in creating and maintaining a magical student life and monitoring the rights of fellow students.


What can you do at HUMAKO?

  • You can come along as a tutor to provide peer support or jump into the division’s activities, where you can organize events!

  • Or if you are interested in deciding on the student union’s major policies and you have limited time, by all means apply to the representative council!

  • On the board, you can, for example, concretely monitor students’ rights, run the daily life of the student body, train and advise local actives, and provide membership service, and a LOT more!

  • As a student representative, you are involved in Humak’s workshop groups with its staff to develop Humak!

You can find more information about HUMAKO’s different active forms on our website.


Why should you apply to be an active?


Well, I can give you a few good reasons. In being an active you get to meet new people, learn new things and develop yourself professionally, and of course you can also collect study points from the activity!

Depending on the active form, you can collect 5-15 credits, or even more!


How do I apply?


Depending on the type of active form, the application takes place either by filling out the application form or by sending an open application letter. So when you apply, check on our website how the application for your active form takes place. All forms can be found on our website www.humako.net. You can also find instructions for the application process, as well as additional information about the active forms, at that address.


Application times:

Comments


bottom of page