top of page

HUMAKO pyytää esityksiä huomionosoituksien myöntämisestä

Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tunnustusta tekemästään työstä HUMAKOn toiminnan kehittämiseksi? Ketä pitäisi huomioida Humakin opiskelijoiden edun huomioinnista? Kuka on edistänyt merkittävästi HUMAKOn toimintaa tai tavoitteita? Täytä lomake ja ilmianna osaajat!


On aika muistaa HUMAKOn ansioituneita alumneja ja opiskelijakunnan toimintaa edistäneitä henkilöitä. Ansiomerkkityöryhmä pyytää esityksiä henkilöistä perusteluineen 31.1.2022 mennessä. HUMAKOn jäsenillä ja alumneilla on mahdollisuus esittää kunniajäsenyyden myöntämistä, ansiomerkkien tai kunniakirjojen saajia. Lomakkeella voi esittää useampaa henkilöä.


  • Kunniajäsenyys: Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita.

  • Ansiomerkki: Ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle, alumnille tai työntekijälle, joka on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä.

  • Kunniakirja: Kunniakirja voidaan myöntää yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan tai merkittävällä teollaan edistänyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden pyrkimyksiä tai asemaa. Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan toimintaan muutoin merkittävästi vaikuttaville yhteisöille tai henkilöille.


HUMAKOn alumneista ja hallituksen jäsenistä koostuva ansiomerkkityöryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan merkkiin, työryhmä voi yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle myös haettavaa huomionosoitusta vähäisemmän huomion.


Voit esittää huomionosoitusten saajia tällä lomakkeella:


Essi Pesonen,

ansiomerkkityöryhmän puheenjohtajaLisätietoja:

Suvi Torikka

toiminnanjohtaja, ansiomerkkityöryhmän sihteeri

suvi.torikka (a) humako.net


Comentarios


bottom of page