top of page

HUMAKO pyytää esityksiä huomionosoituksien myöntämisestä

HUMAKO täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Vuosijuhlien yhteydessä on aika muistaa ansioituneita alumneja ja opiskelijakunnan toimintaa edistäneitä henkilöitä. Ansiomerkkityöryhmä pyytää esityksiä henkilöistä perusteluineen 30.11.2019 mennessä. HUMAKOn jäsenillä ja alumneilla on mahdollisuus esittää kunniajäsenyyden myöntämistä, ansiomerkkien tai kunniakirjojen saajia. Lomakkeella voi esittää useampaa henkilöä.


  • Kunniajäsenyys: Edustajisto voi kutsua opiskelijakunnan kunniajäseneksi sellaisia henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet     opiskelijakunnan toimintaa ja tavoitteita.

  • Ansiomerkki: Ansiomerkki voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta opiskelijakunnan jäsenelle, alumnille tai työntekijälle, joka  on edistänyt opiskelijakunnan toimintaa ja/tai ollut merkittävässä roolissa opiskelijakunnan toiminnan kehittämisessä.

  • Kunniakirja: Kunniakirja  voidaan myöntää yhteisölle  tai henkilölle, joka on toiminnallaan  tai merkittävällä teollaan edistänyt ammattikorkeakouluopiskelijoiden  pyrkimyksiä tai asemaa. Kunniakirja voidaan myöntää myös opiskelijakunnan    toimintaan muutoin merkittävästi vaikuttaville yhteisöille tai henkilöille.


HUMAKOn alumneista ja hallituksen jäsenistä koostuva ansiomerkkityöryhmä  käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta yksinkertaisella enemmistöllä. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan merkkiin, työryhmä voi yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle myös  haettavaa huomionosoitusta vähäisemmän huomion. 


Kuka sinun mielestäsi on ansainnut tunnustusta tekemästään työstä HUMAKOn toiminnan kehittämiseksi? Ketä pitäisi huomioida Humakin opiskelijoiden edun huomioinnista? Kuka on edistänyt merkittävästi HUMAKOn toimintaa tai tavoitteita? Täytä lomake ja ilmianna osaajat! 

Lomake on saatavissa täällä (avautuu uuteen ikkunaan).


Anna-Katariina Kinnunen

ansiomerkkityöryhmän puheenjohtaja

Komentar


bottom of page