top of page

HUMAKO hakee toiminnanjohtajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Päivitetty: 16. kesäk. 2020

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO hakee TOIMINNANJOHTAJAA työlomaan perustuvaan sijaisuuteen määräaikaiseen työsuhteeseen 20.8.2021 asti.


Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. HUMAKOn toiminnan tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsenten etua erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä toimia yhdyssiteenä Humakin eri kampusten opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opiskelijakunta HUMAKOn toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin.


Toiminnanjohtajan vastuulla on

  • toiminnan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä hallituksen puheenjohtajiston kanssa

  • taloudesta ja hallinnosta vastaaminen

  • uusien opiskelija-aktiivien perehdytyksien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen

  • sidosryhmäyhteistyö

  • jäsenpalvelukokonaisuuden suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen

  • opiskelijakunnan omaisuudesta, toimistosta, jäsenrekisteristä ja jäsentiedotuksesta huolehtiminen

  • muiden työntekijöiden lähimpänä esihenkilönä toimiminen ja harjoittelijoiden ohjaus

  • muut työnantajan osoittamat tehtävät


Tarkan tehtäväkuvauksen määrittää opiskelijakunnan hallitus.Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, järjestön yleisen hallinnon ja taloushallinnon osaamista, päätöksenteko- ja ratkaisukykyä, kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä, taitoa oman työn organisointiin sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme opiskelijakuntakentän tuntemusta, hyviä tietoteknisiä taitoja, kokemusta Netvisor-taloushallintojärjestelmän käytöstä, osaamista tietosuoja-asioissa sekä kokemusten vapaaehtoisten johtamisesta. Tehtävään valittavalta edellytetään korkeakoulututkintoa tai loppuvaiheessa olevia korkeakouluopintoja ja tehtävässä eduksi katsottavaa kokemusta..


Työsuhde alkaa 27.7.2020. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.


Viikoittainen työaika on noin 37,5 tuntia ja palkkaus ja muut työehdot määräytyvät ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Toiminnanjohtajan palkka määräytyy opiskelijakuntien työehtosopimuksen palkkaluokan IV mukaan. Työssä on etätyömahdollisuus ja työntekijällä tulee olla valmius myös ilta- ja viikonlopputöihin.


Hakemukset tulee toimittaa ansioluetteloineen osoitteeseen ilmari.kallius@humako.net otsikolla “TOIMINNANJOHTAJA HAKEMUS” viimeistään tiistaina 7.7.2020 klo 21:00.


1. haastattelukierros pidetään torstaina ja perjantaina 9.-10.7. verkkoyhteydellä. Jatkoon päässeille pidetään 2. haastattelukierros 16.7.2020 Helsingissä, Haagassa HUMAKOn toimistolla.

Lisätietoja:

Työpaikasta antaa Ilmari Kallius, hallituksen puheenjohtaja, ilmari.kallius@humako.net, 045 122 5030

Työtehtävistä antaa Marianna Rantanen, toiminnanjohtaja, marianna.rantanen@humako.net, 044-257 8884 15.-18.6.2020 klo 10-16.Comments


bottom of page