top of page

Humakin työryhmien opiskelijaedustajat valittu // Representatives of Humak's working group elected

Opiskelijakunta on nimennyt opiskelijaedustajat Humakin työryhmiin. HUMAKOn opiskelijaedustajat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Lähes jokaisesta korkeakoulun työryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään toimintojen suuntaviivoja.


Seuraavat henkilöt nimettiin opiskelijaedustajiksi työryhmiin vuodelle 2024:

Koulutus- ja TKI-ryhmä Varsinainen jäsen: Suvi Torikka, toiminnanjohtaja (suvi.torikka@humako.net)

Varajäsen: Elina Liekkinen AMK-kehittämisryhmä Varsinainen jäsen: Ninni Makkonen

Varajäsen: Elina Liekkinen Laaturyhmä- ja toiminnanohjausryhmä Varsinainen jäsen: Elina Liekkinen

Varajäsen: Suvi Torikka, toiminnanjohtaja (suvi.torikka@humako.net) Opiskelijahyvinvointiryhmä Varsinaiset jäsenet Essi Rikkola ja Maya Lehtinen

Varajäsen: Kaisa Manner Vahvuusalaryhmä, Yhteisöjen kehittäminen Varsinainen jäsen: Janita Dahlström

Varajäsen: Ninni Makkonen Vahvuusalaryhmä, Kulttuurituotanto Varsinainen jäsen: Aleksi Nerola

Varajäsen: Laura Laakso Vahvuusalaryhmä, Tulkkaus Varsinainen jäsen: Lotta Erkkilä

Varajäsen: Ninni Makkonen

Tutkintolautakunta

Varsinainen jäsen: Janita Dahlström

Varajäsen: Lotta Erkkilä
***


Representatives of Humak's working group elected


The student union has appointed student representatives to Humak's working groups. HUMAKO's student representatives take care of students' well-being and work on the development of educational programs. There is a student member in almost every working group at Humak, who is supervising the fulfillment of students' rights in Humak. Student representatives are the most important and direct channel for taking the message from students directly to Humak's decision-making bodies. Working groups discuss, develop, ideate and decide on guidelines for activities.


The persons mentioned above (in Finnish part) were nominated as student representatives in working groups for 2024.


Comments


bottom of page