top of page

Hallituksen täydennyshaku käynnissä vuodelle 2024

HUMAKOssa käynnissä täydennyshaku vuoden 2024 hallitukseen! Nyt etsimme siis vahvistuksia mukaan tekemään ja ylläpitämään opiskelijayhteisöä sekä valvomaan kanssaopiskelijoiden oikeuksia. Hallitushaku on auki 24.3.2024 asti.


Hallituksessa pääset esimerkiksi konkreettisesti valvomaan opiskelijoiden oikeuksia, pyörittämään opiskelijakunnan arkea, kouluttamaan ja neuvomaan paikallistoimijoita, sekä kehittämään jäsenpalvelua, ja paljon muutakin! Hallituksella on kollektiivinen vastuu toiminnasta ja apuna on opiskelijakunnan työntekijät.


Täydennyshaussa haemme nyt:

 • Viestintävastaavaa

 • Palvelu- ja tapahtumatiimi eli pata-tiimi etsii viestintävastaavaa koordinoimaan HUMAKOn viestinnän sisältöjä sekä kehittämään opiskelijakunnan palveluita ja tapahtumatuotantoa.

 • Vuonna 2024 viestinnässä viimeistellään uutta graafista ilmettä ja päivitetään uusien verkkosivujen sisältöä.

 • Koulutuspoliittista vastaavaa

 • Edunvalvontatiimi eli ev-tiimi etsii lisävahvistusta palautteiden käsittelyyn, opiskelijoiden asioihin vaikuttamiseen sekä opiskelijaedustajatoiminnan koordinointiin erityisesti koulutuspoliittisesta näkökulmasta.

 • Vuonna 2024 ev-tiimillä on työn alla myös poliittisen ohjelman päivittäminen.


Aktiivitoiminnassa tutustut uusiin ihmisiin, opit uusia taitoja sekä voit kehittää itseäsi ammatillisesti. Tietenkin toiminnasta voi kerätä myös opintopisteitä - voit hallituksessa kerätä jopa 20-45 opintopistettä! Etukäteiskokemusta vastaavista tehtävistä ei tarvitse olla, koska saat perehdytyksen tehtäviisi.


Hallitukseen hakeminen tapahtuu lähettämällä avoin hakemus ja CV viimeistään sunnuntaina 24.3. toiminnanjohtaja Suvi Torikalle osoitteeseen suvi.torikka(a)humako.net. Kerro hakemuksessasi oletko käytettävissä viestintävastaavaksi vai koulutuspoliittiseksi vastaavaksi, tai kenties kumpaan tahansa.


Voit lukea lisää hallitustoiminnasta meidän verkkosivuilta tai kysyä lisää hallituksen puheenjohtajalta, Elina Liekkinen (elina.liekkinen (a) humako.net / 045 122 5030). 


****


We are looking for new board members for the year 2024


We are looking for new board members and reinforcements to help create and maintain the student community and monitor the rights of fellow students. The board application is open until March 24th 2024.


In the board you can, for example, concretely monitor students' rights, help run the daily life of the student union, coordinate and advise local operators, develop member services and much more! The board has a collective responsibility for the activities with the help of the student union's employees. Working language is Finnish. If you don’t speak Finnish, you can still apply if you’re interested and we can make it work.


In the supplementary search we are now looking for:

 • Communications responsible

 • The service and event team is looking for a communications manager to coordinate the contents of HUMAKO's communications and to develop the student body's services and event production.

 • In 2024 a new graphic design will be finalized in communication and the content of new websites will be updated.

 • Education policy responsible

 • The advocacy team is looking for additional reinforcement for processing feedback, influencing students' affairs and coordinating student representative activities, especially from an education policy perspective.

 • In 2024 the team is also working on updating the political program.


Becoming HUMAKO active allows you to get to know new people, learn new skills and develop yourself professionally. Of course, you can also collect credits for activities - you can collect up to 20-45 credits at the board! There is no need to have prior experience in similar tasks as you will get a thorough introduction to your tasks.


Applying to the board is done by sending an open application and CV no later than Sunday 24.3. executive director Suvi Torikka at suvi.torikka(a)humako.net. In your application, state whether you are available as a communications responsible or education policy responsible or perhaps both.


You can read more about the board's activities on our website or ask the chairman of the board, Elina Liekkinen (elina.liekkinen (a) humako.net / 045 122 5030).


Commentaires


bottom of page