top of page

Edustajiston täydennysvaalien ehdokasasttelu jatkuu vielä 22.2.2019 asti

HUMAKOn keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 18.2.2019 päättänyt jatkaa edustajiston täydennysvaalin ehdokasasettelua perjantaihin 22.2.2019. Aiemmin julkaistusta vaalikuulutuksesta poiketen edustajiston kokoonpanon muutoksista johtuen edustajiston täydennysvaalissa voidaan valita edustajistoon korkeintaan 6 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä.

---

Humanistinen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestää edustajiston täydennysvaalit sähköisellä äänestyksellä 13.3.–19.3.2019 välisenä aikana.


Ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 17.2.2019. Ehdolle asettuvat muodostavat vaaliliittoja, joiden koko on 1–5 ehdokasta. Jokaiselle liitolle on nimettävä edustaja, joka voi myös olla vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Liiton edustaja täyttää vaaliliiton perustamisilmoituksen ja jokainen ehdokas täyttää ehdokasilmoittautumisen. Vaaliliitot voivat muodostaa vaalirenkaita, joiden koko on enintään 10 ehdokasta. Jokaiselle renkaalle on nimettävä edustaja, joka täyttää vaalirenkaan perustamisilmoituksen. Vaaliasiakirjat pitää olla toimitettuna opiskelijakunnan HUMAKOn toimistolle tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaalit@humako.net kirjallisesti 22.2.2019 klo 23.59 mennessä. Lomake on allekirjoitettava myös käytettäessä sähköpostia.

Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa viimeistään 3.3.2019.


Äänioikeutensa voi tarkistaa kysymällä sitä osoitteesta vaalit@humako.net. Oikaisuvaatimukset vaaliluetteloon on jätettävä keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen vaalit@humako.net kirjallisesti 10.3.2019 klo 23.00 mennessä.


Kaikki vaaleja varten tarvittava materiaali on saatavilla pyydettäessä opiskelijakunnan toimistoilta sekä opiskelijakunnan internet‐sivuilta.


Vaaliterveisin,

Tarja Leponiemi-Arponen

puheenjohtaja

keskusvaalilautakunta

puh.0504366733


Liite 1: Ehdokasilmoitus (avaa docs-tiedoston)


Comments


bottom of page