top of page

Edustajiston syyskokouksessa toimintasuunitelma 2020 ja hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunitelma

HUMAKOn edustajisto kokoontui 8.11. syyskokoukseen Helsingissä Valkealla Talolla. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä tulevia vuosia ohjaava yhdenvertaisuussuunnitelma.


HUMAKOn yhdenvertaisuussuunnitelman runko pysyi uudistamisen yhteydessä entisellään. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan luotiin uudistuksessa neljä painopistettä, jotka pohjautuvat keväällä 2019 tehtyyn yhdenvertaisuuskyselyyn. Painopisteet ovat

  • Häirintäyhdyshenkilötoiminnan kehittäminen

  • Kielellinen yhdenvertaisuus

  • HUMAKOn tapahtumien yhdenvertaisuus

  • Alueellisen yhdenvertaisuuden kehittäminen


Uudistettu yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy HUMAKOn verkkosivujen materiaalipankista www.humako.net/materiaalipankki.


“Uudistettu yhdenvertaisuussuunnitelma kuvaa hyvin sitä kehitystä, joka HUMAKOssa on viime vuosina tapahtunut. Yhdenvertaisuus on kehittynyt monin paikoin, mutta toiminnassa on edelleen uudistettavia osa-alueita. Esimerkiksi HUMAKOn toimintaan osallistuminen pitäisi mahdollistaa myös muiden kuin suomen kieltä osaavilta” kommentoi uudistamisesta vastuussa ollut edunvalvontatiimin jäsen Essi Saarela.


HUMAKOn toimintasuunnitelma ensi vuodelle myötäilee vuoden 2019 rakennetta. Toimintasuunnitelmassa on kuvattu toiminnan erityiset painopisteet, toteutettavat tapahtumat ja koulutukset sekä hallituksen muodostamien tiimien perustoiminta.


“HUMAKOn vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa näkyy voimakkaasti viestinnän kehittäminen toiminnan eri osa-alueilla. Humakin opiskelijoissa kasvaa jatkuvasti verkko-opintoja suorittavien opiskelijoiden määrä, joka tuo uudenlaisia vaatimuksia myös HUMAKOn palveluille ja viestinnälle. Tähän muutoksen pyritään vastaamaan sosiaalisessa mediassa toimimisella ja Humakin verkkoalustoilla toteutettavalla eTutoroinnilla.” kommentoi hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto.


Toimintasuunnitelmassa on viisi painopistettä, jotka ovat:

  • Poliittisen ohjelman laatiminen

  • Viestinnän kehittäminen HUMAKOssa

  • Jäsenpalveluiden ja digitaalisten palvelualustojen kehittäminen

  • Yhdenvertaisuuden kehittäminen

  • eTutoroinnin kehittäminen

Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa HUMAKOn materiaalipankissa www.humako.net/materiaalipankki.


Hallitus, joka lähtee toteuttamaan toimintasuunnitelmaa valitaan tämän viikon perjantaina vuoden 2020 edustajiston järjestäytymiskokouksessa, joka pidetään Helsingissä Valkealla talolla. HUMAKOn jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. Kokous tullaan myös suoratoistamaan. Lisätiedot löydät täältä ja Facebook-tapatumasta.

Comments


bottom of page