top of page

Edustajiston syksyn ensimmäisessä kokouksessa uudistettiin ohjesääntöjä

Edustajiston syyskausi käynnistyi 29.8.2019 kun edustajistolla oli 4. ylimääräinen kokous. Kokouksessa käsiteltiin HUMAKOn toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä, lisätalousarviota ja SAMOKin alustaviin liittokokousmateriaaleihin liittyviä lausuntoja.


HUMAKOn ohjesääntöihin tehtiin useita uudistuksia. Matkustus- ja talousohjesääntöihin selkeytettiin kulukorvauksien hyväksymiseen ja maksamiseen liittyviä oikeuksia. Lisäksi selkeytettiin matkustustapoihin liittyviä linjauksia.


HUMAKOssa otettiin käyttöön uutena ohjesääntönä päätöksenteko- ja hallinto-ohjesääntö, jolla korvattiin erilliset hallitus-, edustajisto- ja opiskelijaedustajien valinta ohjesäännöt. Uudessa päätöksenteko- ja hallinto-ohjesäännössä on selkeytetty ohjesäännön rakennetta ja yhtenäistetty päätöksentekoon ja hallintoon liittyviä käytänteitä edustajiston ja hallituksen välillä.


HUMAKOn merkkiohjesääntöön tehtiin myös päivityksiä kun ohjesääntöön lisättiin uutena merkkinä ansiomerkki sekä linjattiin ansiomerkkityöryhmän toiminnasta.


Kaikki uudistetut ohjesäännöt löytyvät HUMAKOn verkkosivujen materiaalipankista.


Kommentare


bottom of page