top of page

Edustajiston kokouskuulumiset / Decisions of the representative council

Opiskelijakunta HUMAKOn edustajisto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen 23.4.2024 sekä 4.ylimääräiseen kokoukseen 15.5.2024. Edustajisto vahvisti kokouksissa vuoden 2023 dokumentteja, hyväksyi yhdenvertaisuussuunnitelman sekä teki henkilövalintoja edustustehtäviin. 


Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

HUMAKOn hallitus esitteli edustajistolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Edustajisto vahvisti molemmat hyväksytyksi. Samalla vahvistettiin tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2023 toimijoille.


Henkilövalinnat

Edustajisto valitsi opiskelijaedustajan Humanistisen ammattikorkeakoulun oy:n hallitukseen kaudelle 2024-2025. Opiskelijaedustajaksi valittiin Elina Liekkinen, joka toimi osakeyhtiön hallituksessa myös kaudelle 2023-2024.


HUMAKOn keskusvaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Maya Lehtinen ja jäseniksi Christian Karau, Ninni Makkonen, Miisa Mäki, Susanna Punkari ja Tarita Paqvalin-Kalliomäki. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on järjestää edustajistovaalit.


Jäsenmaksu lukuvuodelle 2024-2025

Edustajisto kävi laajaa keskustelua opiskelijakunnan jäsenmaksun suuruudesta. Edustajisto päätti laskea pitkäaikaisten jäsenyyksien hintoja. Jäsenmaksujen suuruudeksi lukuvuodelle 2024-2025 päätettiin seuraavat hinnat:

 • Lukukausi 27,00 €

 • Lukuvuosi 45,00 €

 • 2 vuotta 72,00 €

 • 3 vuotta 100,00 €

 • 3,5 vuotta 115,00 €

 • 4 vuotta 120,00 €


Yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2027

Edustajiston hyväksyi HUMAKOlle uuden yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on voimassa vuoteen 2027 asti. Yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa HUMAKOn sisäistä toimintaa yhdenvertaisemmaksi ja on tukena erilaisissa yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa.


****


Decisions of the representative council


The representative council of the student union HUMAKO met for the regular spring meeting on 23 April 2024 and for the 4th extra meeting on 15 May 2024. At the meetings, the representative council confirmed documents of the year 2023, approved the equality plan and made personnel selections for representative positions.


Activity report and financial statements 2023

HUMAKO's board presented the representative council with the activity report and financial statements of year 2023. The representative council confirmed both as approved. Also the accounts and operational audit reports were confirmed and the 2023 operators were released from liability.


Personal choices

The representative council elected a student representative to the board of Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy for the term 2024-2025. Elina Liekkinen was elected as the student representative.


Maya Lehtinen was elected to HUMAKO's central election committee as chairman and Christian Karau, Ninni Makkonen, Miisa Mäki, Susanna Punkari and Tarita Paqvalin-Kalliomäki were elected as members. The task of the Central Election Board is to organize elections for the representative council.


Membership fee for the academic year 2024-2025

The representative council had an extensive discussion about the size of the student union membership fee. The representative council decided to lower the prices of long-term memberships. The following prices were decided as the membership fee for the academic year 2024-2025:

 • Semester 27.00 €

 • Academic year 45.00 €

 • 2 years 72.00 €

 • 3 years 100.00 €

 • 3.5 years 115.00 €

 • 4 years 120.00 €


Equality plan 2024-2027

The  representative council approved a new equality plan for HUMAKO, which is valid until 2027. The equality plan directs HUMAKO's internal operations to be more equal and provides support in various matters concerning equality.

Comments


bottom of page