top of page

Edustajisto järjestyi - hallitus 2024 valittu // Representative council elected the board 2024


Kuva uudesta vuoden 2024 puheenjohtajistosta
Opiskelijakunnan puheenjohtajisto vuodelle 2024 on valittu. Vasemmalta alkaen Christian Karau, Elina Liekkinen, Aleksi Nerola ja Sami Kaita.

HUMAKOn edustajiston perehdytys ja järjestäytymiskokous järjestettiin Helsingin kampuksella ja etänä 21.11.2023. Perehdytyksen aikana tehtiin tärkeitä henkilövalintoja toimikaudelle 2024.


Edustajisto valitsi keskuudestaan opiskelijakunnan puheenjohtajiston vuodelle 2024:

puheenjohtaja Karau Christian (vaaliliitto Humakin Vihreä Vasemmisto)

varapuheenjohtaja Kaita Sami (Humakin Vihreä Vasemmisto) Puheenjohtajiston lisäksi edustajiston jäseniksi vahvistettiin:

Bäckström Teresa (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Hjelt Johanna (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Ikonen Mari (Humakin Vihreä Vasemmisto)

Inberg Emmi

Kinnunen Elina (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Löytänen Olivia

Sundell Samuli

Widberg Janina (Feministinen HUMAKO)

Vuoden 2024 hallitukseen oli tänä vuonna useita hakijoita, erityisesti puheenjohtajistoon. Edustajisto päätti kokouksessaan valita hallitukseen seuraavat henkilöt:


Puheenjohtaja Liekkinen Elina (yhteisöpedagogiopiskelija, Jyväskylä)

Varapuheenjohtaja Nerola Aleksi (kulttuurituottajaopiskelija, Kauniainen)


Hallitukseen valittiin puheenjohtajiston lisäksi kuusi jäsentä:

Dahlström Janita (yhteisöpedagogiopiskelija, Kuopio)

Laakso Laura (kulttuurituottajaopiskelija, Kauniainen)

Lehtinen Somaya (yhteisöpedagogiopiskelija, Helsinki)

Makkonen Niina (tulkki- ja yhteisöpedagogiopiskelija, Helsinki)

Manner Kaisa (yhteisöpedagogiopiskelija, Helsinki)

Rikkola Essi (kulttuurituottajaopiskelija, Kauniainen)

HUMAKOn hallitus on vastuussa opiskelijakunnan arjen pyörittämisestä ja suunnittelusta yhdessä työntekijöiden kanssa. Hallitus jakautuu tiimeihin ja työryhmiin järjestäytymiskokouksessa 28.-30.11.2023 pidettävän perehdytyksen yhteydessä.***


The representative council was organized - the board of 2024 were selected


The orientation and organization meeting of HUMAKO's representative council was organized on the Helsinki campus and remotely on November 21, 2023. During the orientation, important personnel choices were made for the year 2024.


The representative council elected the student union presidency for 2024 from among themselves:

president Karau Christian (vaaliliitto Humakin Vihreä Vasemmisto)

vice president Kaita Sami (Humakin Vihreä Vasemmisto)


In addition to the Presidency, the following people were confirmed as members of the Representative Council:

Bäckström Teresa (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Hjelt Johanna (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Ikonen Mari (Humakin Vihreä Vasemmisto)

Inberg Emmi

Kinnunen Elina (Opiskelevat Kokoomuslaiset)

Löytänen Olivia

Sundell Samuli

Widberg Janina (Feministinen HUMAKO)


There were several applicants for the 2024 board this year, especially for the chairpersonship. At its meeting, the representative council decided to elect the following persons to the board:


Chairperson Liekkinen Elina (community educator student, Jyväskylä)

Vice chairperson Nerola Aleksi (cultural management student, Kauniainen)


In addition to the chairpersonship, six members were elected to the board:

Dahlström Janita (community educator student, Kuopio)

Laakso Laura (cultural management student, Kauniainen)

Lehtinen Somaya (community educator student, Helsinki)

Makkonen Niina (sign language interpreting and community educator student, Helsinki)

Manner Kaisa (community educator student, Helsinki)

Rikkola Essi (cultural management student, Kauniainen)


HUMAKO's board is responsible for running and planning the daily life of the student union together with the employees. The board will be divided into teams and working groups in connection with the orientation held at the organizational meeting on November 28-30, 2023.


Comments


bottom of page