top of page

Edunvalvontatärpit osa 1: aluevaalit

Yhteistyössä OPKU+:n kanssaAluevaalit, eli kansankielellä sotevaalit tai hyvinvointivaalit ovat vaalit, joissa valitaan 21 eri aluevaltuustoa hyvinvointialueille. Aluevaltuustoissa päätetään sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi toimeentulotuesta, mielenterveyspalveluista, neuvolapalveluista ja erikoissairaanhoidon palveluista. Aluevaltuustojen rooli tulee todennäköisesti vielä muotoutumaan jonkin verran toiminnan käynnistymisen myötä, mutta tässä vaiheessa tiedetään, että valtuustot päättävät ainakin hyvinvointialueiden budjeteista, palveluverkoista ja strategioista. Valtuustot päättävät siis esimerkiksi terveyskeskusten sijainnista, mielenterveyspalveluiden järjestämisestä ja etäpalveluiden määrästä.


Aluevaltuustot päättävät tulevaisuudessa kunnanvaltuustojen sijaan hyvinvointipalveluista, johon liittyy itse palveluiden lisäksi tietenkin niiden rahoitus. Kuntavaaleissa 2021 nuoret äänestivät kaikkia muita ikäryhmiä vähemmän, joten onkin uhkana, että opiskelijoiden ääni ei kuulu aluevaaleissa, joissa päätetään laajasti opiskelijoita koskettavista asioista. Äänestämällä aluevaaleissa voit edistää riittäviä tukipalveluita, terapiatakuuta ja saavutettavampaa terveydenhuoltoa sekä erikoissairaanhoitoa.


Hyvinvointialueet noudattavat pitkälti maakuntien rajoja. Helsingissä ei toimiteta aluevaaleja, sillä Helsinki vastaa itsenäisesti hyvinvointialueiden palveluiden tuottamisesta. Kuitenkin Helsingissä järjestetään myös äänestysmahdollisuus, mikäli olet äänioikeutettu muiden hyvinvointialueiden asukkaana. Lisäksi Uudenmaan maakunta jaetaan poikkeuksellisesti neljään eri hyvinvointialueeseen.


Hyvinvointialueet Uudellamaalla:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista


Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan ja Pornaisten kunnista


Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kunnista


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Vantaan ja Keravan kaupungeista;


Tulevaisuudessa aluevaltuutettujen valinta tapahtuu osana kuntavaaleja, joten nyt on aidosti ainutkertainen mahdollisuus äänestää ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin!


Ennakkoon voit äänestää kotimaassa 12-18.1.2022 ja ulkomailla 12-15.1.2022. Kotiäänestyksen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022, mikäli kotiäänestys on sinulle aiheellista. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.


Lisätietoja löydät Vaalit.fi-nettisivuilta: https://vaalit.fi/aluevaalit


Äänestä, sillä on väliä!Comments


bottom of page