top of page

Avoin kirje: Opiskelijoiden kuulemisesta Humakin uudessa organisaatiossa

12.1.2018

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO huolissaan opiskelijoiden kuulemisesta Humakin uudessa organisaatiossa.


Opiskelijakunta HUMAKO kiittää Humakin johtoa opiskelijoiden opintopolun selkeyttämisestä, sekä toimenpiteistä henkilöstönsä hyvinvointiin. Humakin uudenlainen organisaatio on huomattavasti kevyempi, sekä mahdollistaa entistä paremman mukautumisen. Opiskelijakunta on kuitenkin huolissaan opiskelijoiden kuulemisesta, opetuksen laadusta ja jo käynnissä olevista kehityshankkeista sekä TKI-hankkeista.


“Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa opiskelijoille laadukkaan oppimiskokemuksen. Nyt, kun Humak on karsinut henkilöstöään on erityisen tärkeää, että Humak toteuttaa käynnissä olevat kehityshankkeensa laadukkaasti loppuun. Esimerkiksi digikampuksen kehittäminen palvelee tutkinnon suorittamista, sekä oppimista opiskelijalähtöisesti”, toteaa opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja 2018 Eena Kero.


Opiskelijoiden kuuleminen


Humak siirtyy uudenlaisen organisaation myötä tiimikeskeisyyteen, jolloin vastuuta siirretään yksilöiltä tiimeille. Tämä uudistus on erittäin hyvä ja toivottu, koska se tehostaa Humakin sisäistä viestintää. Opiskelijakunta on kuitenkin huolissaan siitä, miten opiskelijat pääsevät vaikuttamaan Humakin uusiin tiimeihin ja niissä tehtäviin päätöksiin. Opiskelijakunta vaatii Humakin johtoa pohtimaan opiskelijaedustajien tarpeellisuutta tiimeissä.


Opetuksen laatu


Humak on joutunut karsimaan henkilöstöään, ja opiskelijakunta on huolissaan opetuksen laadun takaamisesta. Humakin opetuksen sekä tutkintojen laatu ei saa kärsiä henkilöstön keventämisen vuoksi. Lisäksi opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus saada opintoihinsa ohjausta sekä tukea.


Hankkeet


Humakilla on käynnissä useita kehitys- ja tki-hankkeita, joiden laadukas toteutuminen ei saa vaarantua. Näiden toteuttaminen laadukkaasti loppuun on erityisen tärkeää Humakin imagolle, sekä opiskelijoiden asemalle. Esimerkiksi digitaalinen kampuksen kehittäminen opiskelijalähtöisesti voi vaarantua henkilöstöresurssien vähentyessä.


Opiskelutilat ja yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa


Opiskelijakunta vaatii Humakia kehittämään opiskelijoiden tiloja muiden korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa ei välttämättä tarkoita yhteisiä kampuksia, vaan yhteisiä käytäntöjä siitä, että Humakin opiskelijat voisivat käyttää yhteistyökorkeakoulujen työskentelytiloja opintojensa suorittamiseen.

“Opiskelijoille on mahdollistettava laadukkaat opiskelutilat, jotka mahdollistavat ryhmätöiden toteuttamisen sekä itsenäisen työskentelyn. Tilat tulee olla opiskelijoiden saavutettavissa, eikä tilojen käyttö saa aiheuttaa opiskelijoille ylimääräisiä kuluja”, huomauttaa Juuso Tuulinen, opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja 2017.


Helsingissä 12.1.2018


Eena Kero

Hallituksen varapuheenjohtaja 2018

eena.kero (a) humako.net

045 134 5634

Comments


bottom of page