top of page

Ansiomerkkityöryhmän haku 2021


HUMAKOssa on tapana muistaa ansioituneita henkilöitä ansiomerkeillä merkkiohjesäännön mukaisesti. Ansiomerkkien antamisesta tekee esityksen ansiomerkkiryhmä, johon etsitään mukaan HUMAKOn jäseniä sekä alumneja. Olisitko sinä kiinnostunut?


Ansiomerkkityöryhmä:

  • toteuttaa opiskelijakunnan huomionosoitusten haun ja puoltaa perustelluksi katsomiaan hakemuksia opiskelijakunnan hallitukselle

  • muodostuu kuudesta opiskelijakunnan hallituksen nimeämästä jäsenestä, jotka valitaan opiskelijakunnan alumnien ja jäsenistön joukosta

  • valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

  • oikeus nostaa käsittelyyn vuosittain korkeintaan kolme hakemusta, jossa hakijana on työryhmän jäsen

  • Ansiomerkkien haun organisointi vaatii arviolta noin 2-4 verkkopalaveria, joiden kesto olisi noin 1,5 h. Toki hakemusten käsittelyyn varattu kokous saattaa olla pidempi, jos hakemuksia on paljon.


Jos olet halukas tulemaan osaksi tämän vuoden ansiomerkkityöryhmään, niin ilmoita itsesi mukaan (suvi.torikka@humako.net) viimeistään 13.10. Kerro samalla pystytkö palaveroimaan asiaan liittyen mieluummin toimistotuntien aikana vai ilta-aikaan.
コメント


bottom of page