top of page

Aktiivirekryt ovat käynnissä / HUMAKO’s active recruitments

Shortly in English below.


HUMAKOn aktiivirekrytoinnit ovat alkaneet ja haemme uusia toimijoita eri aktiivirooleihin!


Aktiivina olet mukana luomassa Humakin opiskelijoille omaa yhteisöä. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta opiskelijakunta- tai järjestötoiminnasta, kunhan intoa toimintaan riittää. Aktiivina tutustut uusiin ihmisiin yli kampusrajojen, pääset vaikuttamaan HUMAKOn toimintaan ja saat opintopisteitä.


Hae tutoriksi tai jaostoon

Haku paikallistoimijaksi (tutorit & paikallisjaostot) on auki 27.10. saakka. Paikallistoimijana voi toimia kuka tahansa HUMAKOn jäsen, joka haluaa edistää monipuolista ja yhteisöllistä opiskelijaelämää ruohonjuuritasolla. Toiminta on aina opiskelijoiden toiveiden mukaista sekä tutoreiden ja jaostojen näköistä. Paikallistoimijat haastatellaan 1.–14.11. välillä ja valinnat julkaistaan 20.11. Tutor- ja jaostokoulutus pidetään etänä 27.11.


Hae opiskelijaedustajaksi Humakin työryhmiin

Opiskelijaedustaja haku on auki 27.10. saakka. Opiskelijaedustajat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä. Lähes jokaisesta työryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Opiskelijaedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Voit hakea seuraaviin työryhmiin:

  • Vahvuusalaryhmä, Yhteisöjen kehittäminen

  • Vahvuusalaryhmä, Kulttuurituotanto

  • Vahvuusalaryhmä, Tulkkaus

  • Opiskelijahyvinvointiryhmä

  • Tutkintolautakunta

Opiskelijaedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.11.


Hae HUMAKOn hallitukseen

Haku opiskelijakunnan hallitukseen on auki 20.11. asti. Hallitus vastaa HUMAKOssa käytännön toiminnasta. Hallituksessa toimintaa tehdään edustajiston hyväksymään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon perustuen. Edustajisto päättää suuret suuntalinjat, joita hallitus omalla toiminnallaan toteuttaa. Hallitus valitaan 21.11. edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Perehdytys järjestetään Helsingissä 28.–30.11.


- - - - -


HUMAKO’s active recruitments have started and we’re recruiting new actives for all roles!


As an active of HUMAKO, you are involved in creating community for Humak students. You don't need previous experience in student union or organization activities, as long as you have enough enthusiasm for the activity. Being active, you get to know new people across campus boundaries, you get to influence HUMAKO's operations and you get study credits.


Apply to be a local active (tutors & local divisions) or a student representative between the 9th and 27th of October. Local actives will be interviewed between the 1st and the 14th of November and the new local actives will be chosen on 20th of November. The local active training will be held online on the 27th of November. The student representatives are working mostly in Finnish and they will be chosen at HUMAKOs boards meeting in December.


Apply to be a part of the board between the 9th of October and 10th of November. The new board will be chosen on the 21st of November at the representative councils organizational meeting on the 21st of November. The training will be held at Helsinki between the 28th-30th of November.
Commentaires


bottom of page