Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän. Ketään ei saa myöskään syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä voi olla mm. halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luomista, ei-toivottuja tekoja tai asiattomia tai loukkaavia puheita. Nämä eivät kuulu opiskelijakuntaan niin kuin eivät muillekaan elämän osa-alueille. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat häirintää kokeneille opiskelijoille tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä tuleen makaamaan. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Keneen otan yhteyttä?

Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat täysin vaitiolovelvollisia, eivätkä tee mitään ilman yhteydenottajan halua ja suostumusta.

JESSE KAREINEN
jesse.kareinen (a) humako.net

Jesse on ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Turusta ja toimii hallituksessa edunvalvontatiimin jäsenenä. Jesse on tyytyväinen vakavuuteen, jolla #metoo-kampanjan myötä esiin tulleisiin häirintätapauksiin on suhtauduttu ja toivoo, ettei vastaavaa nähdä enää koskaan. Jessen mielestä oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön on ehdoton.

"Jos Sinulle ikinä tulee olo tai epäilys, että olet tullut häirityksi, ota yhteyttä! Me olemme olemassa juuri Sinua varten."
MARIANNA RANTANEN
marianna.rantanen (a) humako.net

Marianna on ollut HUMAKOn toiminnanjohtaja jo yli kuuden vuoden ajan ja tällä hetkellä hän johtaa paikallistoiminnasta vastaavaa tiimiä. Marianna haluaa nähdä HUMAKOn toiminnassa monipuolisuutta ja omalta osaltaan varmistaa, että jokaisella on turvallinen olo niin Humakissa opiskellessa ja HUMAKOn toiminnassa ollessa. 

"Omia kokemuksiaan ei pidä vähätellä. Ota rohkeasti yhteyttä jos Sinulla on vähänkin sellainen olo että sille on tarvetta!"