Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintää voi kokea niin opiskelutovereiden kuin lehtoreidenkin taholta. Häirintä on yksi syrjinnän muodoista ja se pitää sisällään sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän. Ketään ei saa myöskään syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä voi olla mm. halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luomista, ei-toivottuja tekoja tai asiattomia tai loukkaavia puheita. Nämä eivät kuulu opiskelijakuntaan niin kuin eivät muillekaan elämän osa-alueille. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt tukevat ja neuvovat häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Häirintäyhdyshenkilöt eivät ole ammattilaisia, mutta he toimivat häirintää kokeneille opiskelijoille tukena ja tarvittaessa auttavat selvittämään häirintätapausta. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytä jos häirintää kokenut ei sitä halua.

Häirintää kokiessaan ei kannata jäädä tuleen makaamaan. Häirintäyhdyshenkilöt ovat juuri sinua varten.

Keneen otan yhteyttä?

Mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi, ota rohkeasti häirintäyhdyshenkilöihin yhteyttä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat täysin vaitiolovelvollisia, eivätkä tee mitään ilman yhteydenottajan halua ja suostumusta.

JESSE KAREINEN
jesse.kareinen (a) humako.net

MARIANNA RANTANEN
marianna.rantanen (a) humako.net