Tutorvastaavat

Tutortoiminnan sujuvuudesta kampuksilla vastaa tutorvastaava opiskelijat, jotka valitaan vuosittain koulutettujen tutorien joukosta. Tutorvastaavat ovat perillä siitä, mitä tutortoiminnassa tapahtuu kampuksella ja mitä HUMAKOssa tapahtuu. Tutorvastaavat kokoaa kampuksen tutorit kuukausittain tutorpalavereihin ja osallistuvat itse HUMAKOn tutortiimin järjestämiin tutorvastaavien palavereihin. Tutorvastaavat ovat mukana uusien tutoreiden haastatteluissa, perehdyttävät uudet tutorit kampuksen tutortoimintaan ja raportoivat kaksi kertaa vuodessa siitä, mitä tutorit ovat tehneet.

Tutorvastaavat 2017

  • Sonja Hämäläinen, Nurmijärven kampus
  • Elina Hynynen ja Ursula Almén, Kauniaisten kampus
  • Maarit Laakso ja Senni Paananen, Kuopion kampus
  • Sini Leino, Jyväskylän kampus
  • Inka Manner, Turun kampus

HUMAKOn tutortiimi

HUMAKOn tutortoiminnasta vastaa HUMAKOn hallituksen tutortiimi. Hallituksen tutortiimi suunnittelee ja toteuttaa esimerkiksi kaikki HUMAKOn tutorkoulutukset, palaveeraa ja on yhteyksissä säännöllisesti toimipisteiden tutorvastaavien ja Humakin henkilöstön kanssa sekä pyrkii parhaan osaamisena mukaan kehittämään tutortoimintaa toimivammaksi ja mielenkiintoisemmaksi.