Tutortoiminta

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tutortoimintaa tehdään yhteistyössä HUMAKOn ja Humakin henkilökunnan kanssa. Toiminta on HUMAKOn koordinoimaa ja kaikki tutorit ovat HUMAKOn tutoreita. Kampuksilla toimivat aktiiviset opiskelijatutorit ja heidän joukostaan valitut tutorvastaavat. Tutortoimintaa ohjaa ja tukee HUMAKOn hallitus ja työntekijät sekä kampuksilla nimetyt tutorvastaavalehtorit. Kaikki tutorit osallistuvat HUMAKOn syksyllä järjestämään koulutukseen sekä tekevät suunnitelman tutorina toimimisesta ja raportoivat sen päätyttyä. Tutor sitoutuu toimimaan tutorina.

Tutortoiminnassa ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa, kun toimitaan ryhmässä. Sosiaalisen vahvistamisen merkitys niin tutoreiden kesken, kuin kampuksen opiskelijoiden keskuudessa on suuri.  Kampusten tutorit ovat aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita, jotka yhdessä luovat innostunutta tunnelmaa muiden opiskelijoiden pariin kampusalueella. Tutortoiminta on rentoa toimintaa, johon liittyy vahvasti yhteisöllisyys. 

Tutorointiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tutortoiminnasta vastaavaan hallituksen jäseneen. Katso yhteystiedot täältä.

Lue lisää ja hae mukaan tutoriksi
täältä.

Tutorvastaavat

Tutortoiminnan sujuvuudesta kampuksilla vastaa tutorvastaava opiskelijat, jotka valitaan vuosittain koulutettujen tutorien joukosta. Tutorvastaavat ovat perillä siitä, mitä tutortoiminnassa tapahtuu kampuksella ja mitä HUMAKOssa tapahtuu. Tutorvastaavat kokoaa kampuksen tutorit kuukausittain tutorpalavereihin ja osallistuvat itse HUMAKOn paikallistoimintatiimin järjestämiin tutorvastaavien palavereihin. Tutorvastaavat ovat mukana uusien tutoreiden haastatteluissa, perehdyttävät uudet tutorit kampuksen tutortoimintaan ja raportoivat kaksi kertaa vuodessa siitä, mitä tutorit ovat tehneet.

TUTORVASTAAVAT 2018
  • Nurmijärven kampus: Noora Pitkänen
  • Kauniaisten kampus: Salla Snabb
  • Kuopion kampus: Samuli Hentunen & Valtteri Lehtinen
  • Jyväskylän kampus: Anu-Maarit Ikola & Sara Manninen
  • Turun kampus: Julia Laine

HUMAKOn paikallistoimintatiimi

Tutortoiminnasta vastaa HUMAKOn hallituksen paikallistoimintatiimi. Paikallistoimintatiimi suunnittelee ja toteuttaa esimerkiksi kaikki HUMAKOn tutorkoulutukset ja perehdytykset, palaveeraa ja on yhteyksissä säännöllisesti toimipisteiden tutorvastaavien ja Humakin henkilöstön kanssa sekä pyrkii parhaan osaamisensa mukaan kehittämään tutortoimintaa toimivammaksi ja mielenkiintoisemmaksi.

Tutoroinnista aiheutuneet poissaolot

Tutoroinnin aiheuttamien poissaolojen aikana käsiteltyjen aiheiden haltuunotto on opiskelijan vastuulla. Tutoroinnista aiheutuvat poissaolot eivät edellytä erillisten korvaavien tehtävien suorittamista, ainoastaan samojen tehtävien suorittamisen, joita kontaktiopetuksessa on suoritettu poissaolon aikana.