Toimintaa ohjaavat materiaalit

HUMAKOlle on laadittu erilaisia toimintaa ohjaavia asiakirjoja, joiden perusteella vuosittaista toimintaa toteutetaan. Vuosittaisen toiminnan painopisteet määritellään toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Isompia suuntalinjoja taas määritellään seuraavissa asiakirjoissa. 

Strategia 2018-2021

Yhdenvertaisuus-suunnitelma

Strategia on pitkän ajanjakson suunnitelma, jossa on määritelty tavoitteet joihin toiminnalla pyritään ja keinot tavoitteisiin pääsemiseen. Strategian tarkoitus on ohjata HUMAKOn toimintaa ja varmistaa että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan kohti selkeitä päämääriä.

(2018)
LATAA PDF
Yhdenvertaisuussuunnitelma koskee kaikkia HUMAKOn toimijoita ja kaikkea HUMAKOn toimintaa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on käsitelty erilaisia yhdenvertaisuuden osa-alueita ja määritelty miten näissä asioissa HUMAKOssa voidaan toteuttaa yhdenvertaisuutta. 

(2015)

Viestintästrategia

Graafinen ohjeistus

Viestintästrategia tarkentaa varsinaista strategiaa viestinnän osalta. Siinä on määritelty toiminnan kehittämisen kannalta olennaiset painopisteet. Viestintästrategian avulla laaditaan vuosittainen viestinnän toteutussuunnitelma, jossa määritellään tehtävää viestintää, viestinnän ajankohtia ja vastuuhenkilöt. 

(2014)
HUMAKOn viestinnän tukena on graafinen ohjeistus. Ohjeistus laadittiin vuonna 2013 HUMAKOn graafisen ilmeen uudistamisen yhteydessä. Graafisessa ohjeistuksessa on kerrottu mistä HUMAKOn tunnus muodostuu ja minkälaisia eri versioitu siitä saa käyttää. 

(2013)

HUMAKOn Poliittinen ohjelma

PKS: Kaupunkipoliittinen ohjelma

HUMAKOn poliittinen ohjelma edustaa opiskelijakunnan julkista mielipidettä erilaisista opiskelijoita koskevista asioista kuten asumisesta, toimeentulosta, koulutuksesta ja terveyspalveluista.

(2016)
Pääkaupunkiseudun kaupunkipoliittisessa ohjelmassa on määritelty HUMAKOn vaikuttamisen tavoitteita nimenomaan pääkaupunkiseudun kaupunkien osalta.


(2014)

TURKU: Kuntapoliittinen ohjelma

JYVÄSKYLÄ: Kuntapoliittinen ohjelma

Turun kuntapoliittisessa ohjelmassa on määritelty HUMAKOn vaikuttamisen tavoitteita Turun osalta.

(2017)
Jyväskylän kuntapoliittisessa ohjelmassa on määritelty HUMAKOn vaikuttamisen tavoitteita Jyväskylän osalta.

(2017-2018)