Opiskelijan oppaat

HUMAKOssa laaditaan vuosittain uusien opiskelijoiden oppaat, joiden avulla uusien opiskelijoiden on helpompi tutustua HUMAKOn toimintaan ja orientoitua opintoihin.
Aiemmat uuden opiskelijan oppaat