Hae mukaan työryhmäedustajaksi!

Tule edistämään opiskelijahyvinvointia

Humakin työryhmät ja lautakunnat pitävät huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, tekevät koulutusohjelmien kehittämistyötä ja ovat päättämässä opintotukien takaisinmaksusta KELAlle. Lähes jokaisesta työryhmästä löytyy opiskelijajäsen, joka on valvomassa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista Humakissa. Työryhmäedustajat ovat tärkein ja suorin väylä viestin viemiseen opiskelijoilta suoraan Humakin päättäviin elimiin. Työryhmät kokoontuvat vaihtelevasti vuosittaisista kokouksista kuukausittaisiin palavereihin. Työryhmissä keskustellaan, kehitetään, ideoidaan ja päätetään siitä mihin Humakin, alueyksiköiden sekä koulutusalojen suuntaviivat piirretään. HUMAKO on työryhmäedustajan tukena läpi toimikauden.

Työryhmäedustajat valitaan HUMAKOn hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä joulukuussa. Opintotukilautakunnan ja tutkintolautakunnan jäsenet valitaan edustajiston järjestäytymiskokouksessa ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hallituksen opiskelijaedustaja valitaan HUMAKOn edustajiston kevätkokouksessa. Opiskelijaedustajat valitaan aina yhdelle vuodelle.

Tämän vuoden työryhmäedustajat voit tarkistaa täältä.

Työryhmissä työskentely

Työryhmissä on Humakin henkilökunnan jäsenistä koostuvan ryhmän lisäksi 1-2 opiskelijaedustajaa. HUMAKO ohjeistaa kaikki työryhmien opiskelijaedustajat työryhmissä toimimiseen. Työryhmäedustajat kokoontuvat palavereissa, joissa käsitellään työryhmissä käytyjä asioita ja keskustellaan tulevien kokousten aiheista. Työryhmäedustajien tulee ennen kokouksia tutustua kokousmateriaaliin ja kokouksien jälkeen laatia pieni muistio, joka toimitetaan muille työryhmätoimijoille tiedoksi käsitellyistä asioista. Työryhmätyöskentelystä ei tule opiskelijoille kuluja.

Työryhmien esittely

Laaturyhmä
Laatujärjestelmän kehittämisryhmässä tehdään ohjeistuksia laatutoiminnan kehittämiselle.  Tähän työhön kuuluu esimerkiksi arviointi- ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä muiden tarvittavien ohjeistuksien luominen. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.

Alueyksikköryhmä
Alueyksikköryhmässä keskitytään alueyksikön toiminnan johtamiseen ja koordinointiin. Humakissa alueyksikköryhmiä on kolme: Kuopion, Turun sekä Jyväskylän alueyksikköryhmät. Ryhmät kokoustavat säännöllisesti ja osassa ryhmistä opiskelijat kutsutaan osallistumaan kokoukseen vain tarvittaessa.

Tutkintolautakunta
Lakisääteinen (Asetus ((352/2003)), 20 §) tutkintolautakunta on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa.

Työhyvinvointiryhmä
Työhyvinvointiryhmissä keskitytään opiskelijoitten ja työtekijöitten hyvinvoinnin parantamiseen. Ryhmät toimii alueellisesti kampuksilla ja sieltä esille tulleet asiat käydään vielä erikseen läpite koko Humak tason työhyvinvointiryhmässä. Ryhmät kokoontuvat neljä kertaa lukuvuodessa. 

Hakeminen ja valinnat

Työryhmään haetaan täyttämällä alla oleva hakulomake verkossa. Hakemuksessa on hyvä kuvailla omaa motivaatiota ja kiinnostusta toimintaan sekä ilmoittaa missä työryhmissä haluaisit opiskelijoita edustaa.

Hakuaikataulu 2017

  • Haku käynnissä: 1.11.-17.11. (Tutkintolautakunta)
  • Valinnat: 23.11.
  • Haku käynnissä: 1.11.-24.11. (Alueelliset ja hyvinvointiryhmät)
  • Valinnat: 30.11.-3.12.
  • Verkkoperehdytys: 12.-13.12.

Lisätietoa toiminnasta?

Parhaiten lisätietoa toiminnasta saat ottamalla yhteyttä nykyisiin työryhmätoimijoihin tai hallituksen työryhmävastaavaan. Työryhmävastaavan yhteystiedot löydät täältä.