Tutoriksi hakeminen

HUMAKO hakee tutoreita heti syyskuussa. Tutorkoulutus järjestetään marraskuussa. Kaikki hakijat haastatellaan ja valitut tutorit koulutetaan pari päiväisissä koulutuksissa livenä.

Koulutettavien tutorien määrä perustuu opiskelijoiden määrään. Vertaistutoreita koulutetaan aina yksi tutor jokaista kahdeksaa aloittavaa opiskelijaa kohden ja KV-tutoreita yksi kolmea vaihto-opiskelijaa kohden. Markkinointi-, kokemus- ja liikuntatutoreita koulutetaan jokaiseen tutormuotoon 10 henkilöä. Koulutettavat valitaan tasaisesti eri yksiköistä.

Vertais- ja KV-tutoreiksi haemme juuri opintonsa aloittaneita, kun taas markkinointi- ja kokemustutoreilla voi ihan hyvin olla opintoja takana enemmän. Liikuntatutoreita etsimme jokaiselta vuosikurssilta! Valinnoissa emme kuitenkaan suosi ketään, joten jos jokin tutormuoto kiinnostaa sinua, hae mukaan miettimättä monettako vuotta opiskelet.

Lisätietoja tutoriksi hakemisesta ja tutoroinnista voit kysellä yksikkösi tutoreilta tai HUMAKOn tutorvastaavalta tutor.humako(a)humak.edu.

Tulevat haut

Seuraava haku syksyllä 2017.

Hakuohjeet

Tutoriksi haetaan tutorhakulomakkeen kautta. Lomakkeessa voi valita mihin tutormuotoon haluaa ensisijaisesti kouluttautua, sekä halutessaan voi ilmoittaa toisen tutormuodon, jos ei tule valituksi ensimmäiseen. Hakulomake julkaistaan haun alkaessa.

Kaikki hakijat haastatellaan omilla kampuksillaan. HUMAKO tekee varsinaiset valinnat tutoreiksi haastatteluiden pohjalta.

Huomio! Jotta voi toimia tutorina, tulee osallistua koulutukseen.