Hae mukaan hallitukseen!

Hallitus - Vaikutetaan yhdessä opiskelijoita koskeviin asioihin!

HUMAKOn hallituksessa toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-7 jäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat Humakin opiskelijoita, joten myös sinulla on mahdollisuus hakea mukaan! Tältä sivulta löydät tietoa hallituksen toiminnasta ja siitä miten juuri sinä voit hakea mukaan toimintaan. Lisätietoa saat myös kysymällä hallituksen toimijoilta sekä työntekijöiltä.

Miten hallitus toimii ja mitä se tekee?

HUMAKOn hallitus on vastuussa opiskelijakunnan toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta sekä kehittämisestä. Hallitus ja työntekijät pyörittävät HUMAKOn arkea. HUMAKOn hallitus työskentelee tiimeissä, joista useimmissa on mukana myös työntekijä. Meneillään olevia projekteja työstetään yhdessä, mutta myös itsenäisesti työskennellen. 

Hallitus tekee toimikautensa aikana aktiivista työtä vaikuttaakseen opiskelijoita koskeviin asioihin Humakissa sekä opiskelijoiden etua valvoakseen. Hallitus tukee Humakin opiskelijoiden hyvinvointia esim. jaosto- , tutor- ja häirintäyhdyshenkilö toimintaa suunnittelemalla, toteuttamalla ja koordinoimalla. 

Mitä ja millaista hallitustyöskentely on?

Hallituksen jäsenten kesken jaetaan eri vastuualueita, kuten esimerkiksi tutorointi, liikunta ja viestintä. Hallituksen jäsenet suunnittelevat ja toteuttavat omaan vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä sekä vuosi kohtaiseen toimintasuunnitelmaan kirjattuja asioita. Hallitus valvoo opiskelijan etua esimerkiksi opetuksen laatuun liittyvät ongelmissa tms. Lisäksi hallitus reagoi vuoden aikana esiin nouseviin asioihin, kuten opiskelijapalautteeseen. Lisäksi hallitus on vastuussa koko opiskelijakuntaa koskevien asioiden, kuten  talouden hoitamisesta ja poliittisten linjausten tekemisestä. 

Hallitus tapaa vuoden mittaisen kautensa aikana n. 8 kertaa Helsingissä pidettävillä hallituksen suunnittelupäivillä. Helsingissä sijaitsee myös opiskelijakunnan toimisto. Hallitus kokoustaa verkossa vähintää kerran kuussa. Humak toimii neljällä eri alueella Suomessa, joten myös opiskelijakunnan hallitus työskentelee etänä omilta asuinpaikkakunniltaan. Tapaamisten välillä työskennellään itsenäisesti ja tiimeissä omaan vastuualueeseen liittyviä asioita valmistellen. Lisäksi hallitus osallistuu pitkin vuotta kattojärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n sekä opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka järjestetään ympäri Suomea. Hallituksen toiminnasta kertyvät kulut korvataan toimijoille HUMAKOn sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen toimintaa säätelee hallituksen ohjesääntö, jonka löydät täältä.

Mitä juuri sinä voit saada toiminnasta?

Hallitus toiminnassa saat kokemusta työstä järjestömaailmassa, opit paljon työelämässäkin tarvittavia taitoja sekä luot verkostoja. Lisäksi tutustut opiskelijoihin ympäri Suomea, opit paljon opiskelijoiden asemasta Suomessa ja ulkomailla sekä tärkeimpänä, vuosi hallituksessa on täynnä upeita kokemuksia. 

HUMAKOn hallituksessa kerrytät myös opintojasi, sillä hallituksen toimijoiden odotetaan pääsääntöisesti opinnollistavan toimintaa omiin opintoihin soveltuvalla tavalla. Vuonna 2016 hallituksen toimijat opinnollistivat toimintaa keskimäärin 35-40 op vuodessa.

Hakeminen ja valinnat

Valinnat tehdään marraskuussa. Hallitukseen valitaan enintään neljä hallituksen jäsentä. Et tarvitse kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta, vaan kuka tahansa opiskelija voi hakea mukaan hallitukseen.

Hallitukseen hakeminen tapahtuu toimittamalla avoin hakemus sekä ansioluettelo sähköpostitse HUMAKOn toiminnanjohtajalle (marianna.rantanen (a) humako.net) otsikolla HALLITUSHAKU. 

Hallitus päättää keskenään hallitustoimijoiden vastuualueista valinnan jälkeen. Eri vastuualueet on määritelty hallituksen ohjesäännössä. Omista vastuualueista huolimatta hallitus vastaa kaikesta toiminnasta kuitenkin yhdessä.

Muutama vinkki hallitukseen hakevalle:

 • Tee hakemuksesta itsesi näköinen.
 • Kerro hakemuksessasi mikä sinua kiinnostaa erityisesti toiminnassa ja millaisia tehtäviä haluaisit hallituksessa tehdä (kv-tutorointi, viestintä, jaostotoiminta, edunvalvonta)
 • Hakemuksessa ei katsota vain osaamistasi, joten tuo esiin halusi ja kiinnostuksesi päästä mukaan toimintaan. Miksi juuri sinut pitäisi valita?
 • Sinut perehdytetään kaikkiin tehtäviin, joten etukäteen hankittu tieto ei ole vaatimus. Hallitusta perehdytetään ennen toimikautta sekä kauden aikana.
 • Hakijan on oltava käytettävissä luottamustoimeen etenkin mainitut tärkeät ajankohdat. Varaa nämä päivät alustavasti kalenteristasi.
 • Kaikki hallitukseen hakevat haastatellaan valintojen teon yhteydessä verkkoyhteydellä. Haastattelussa pääset vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin.
 • Muista, että tärkeintä on kiinnostus toimeen ja oma asenteesi!

Lisätietoa toiminnasta?

 • Seuraa blogiamme osoitteessa: humako.blogspot.fi
 • Seuraa meitä Facebookissa www.facebook.com/opiskelijakunta.HUMAKO
 • Kysy lisää tietoa hallitukseen hakemisesta hallituksen puheenjohtaja Juuso Tuuliselta (juuso.tuulinen (a) humako.net / 045 122 5030) tai opiskelijakunnan toiminnanjohtaja Marianna Rantaselta (marianna.rantanen (a) humako.net / 044 257 8884)
Ole rohkeasti yhteydessä!

Hakuaikataulu 2017

 • Haku käynnissä: 23.10.-19.11.
 • Valinnat: 22.-23.11.
 • Perehdytys: 30.11.-3.12.

Tärkeitä päivämääriä

Joulukuu
7.12. klo 13-15 Edunvalvontatiimin verkkopalaveri*
8.12. klo 10-12 Paikallistoimintatiimin verkkopalaveri*
11.12. klo 9-11 Humakin johtoryhmän tapaaminen, Helsinki**
12.-13.12. SAMOKin johtamiskoulutus, Helsinki**
12.12. klo 17-20 Edunvalvontatiimin verkkoperehdytys työryhmäedustajille*
13.12. klo 9-11 Paikallistoimintatiimin verkkopalaveri tutoroinnista*
13.12. klo 17-20 Edunvalvontatiimin verkkoperehdytys työryhmäedustajille*
14.12. klo 9-11 Palvelutiimin verkkopalaveri*
18.12. klo 9-13 Edunvalvontatiimin verkkoperehdytys*

Tammikuu
15.-16.1.2018 Opku6 opiskelijakuntien yhteinen hallitusperehdytys (Helsinki)
26.-30.1.2018 HUMAKOn hallituksen suunnittelupäivät ja SAMOKin Lähtölaukausristeily (Helsinki)

Helmikuu
14.2. SAMOKin PjTj-tapaaminen**
14.2. SAMOKin ystikset, Helsinki
15.-16.2. Opku6 opiskelijakuntien yhteinen hallitusperehdytys (Helsinki)
17.-18.2. HUMAKOn hallituksen suunnittelupäivät (Helsinki)

*) koskee vain mainittuun tiimiin kuuluvia hallituksen jäseniä. 
**) Koskee hallituksen puhenjohtajistoon valittavia.

Palaveriaikoihin saattaa tulla muutoksia. Hallitus sopii yhdessä muut aikataulut perehdytyksessään 30.11.-3.12.2017.