Palautteen antaminen

Palautteen antaminen on todella tärkeää, sillä juuri palautteen avulla toimintaa voidaan kehittää. Palautteesta sen vastaanottaja saa tietoa siitä, mitä asioita tulisi kehittää ja mihin suuntaan. Muistathan, että palautteet on tärkeää olla rakentavaa! HUMAKO tarjoaa Humakin opiskelijoille palautteenannon kanavia. Näiden kanavien kautta palaute menee varmasti oikeaan osoitteeseen!

Mutta mihin annettu palaute menee ja mitä sille sitten tapahtuu?

Suora palaute

Suoran palautteen polku

HUMAKOn aktiivit, tutorit ja jaostolaiset, vastaavat mielellään kysymyksiisi ja vievät terveisesi eteenpäin. HUMAKOn toimistolle tai hallituksen ja edustajiston jäseniin voi olla vapaasti yhteydessä.

Palautteen jatkokäsittelyn paikka riippuen annetun palautteen sisällöstä ja sen sisältämän asian laajuudesta.

Humakin työryhmissä käsitellään koko Humakkia koskevia asioita. Jokaisessa Humakin alueyksikössä on oma ryhmänsä, jossa käsitellään juuri sen alueyksiön sisäisiä asioita. Perustiimit puolestaan vastaavat Humakin koulutusaloja koskevista päätöksistä. Kulttuurituottajilla, tulkeilla ja yhteisöpedagogeilla on kullakin omat perustiiminsä, jonne viedään koulutusta koskevat asiat. Jos havaitaan, että annetussa palautteessa asia koskee koko Humakkia yli koulutus- ja alueyksikkörajojen, viedään asia kaikkia opiskelijoita koskeviin työryhmiin kuten koulutusprosessiryhmään tai suoraan Humakin johdolle. Useassa työryhmässä on opiskelijoiden oma edustaja, mikä takaa opiskelijoiden äänen kuuluvuuden päätöksenteossa Humakissa.

Kun esille noussut epäkohta on laaja ja se halutaan nostaa yleiseen keskusteluun korkeakoulun sisällä voidaan tehdä kannanotto. Kannanotto on kirjallinen tuotos, joka julkaistaan ja jolla otetaan kantaa esille nousseeseen asiaan.
Jos palutteessa on ilmennyt jokin valtakunnallisesti merkittävä seikka voidaan se viedä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKille, joka huolehtii valtakunnallisesta opiskelijaedunvalvonnasta ja toimii ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kattojärjestönä.

Opiskelijoiden äänitorvi

Vaikuta ja anna palautetta opiskelijoiden äänitorvella eli sähköisellä palautelomakkeella. Palautelomakkeella voit antaa risuja tai ruusuja opiskelijakunnalle, tutoreille, jaostoille, Humakille tai opinto-asioihin liittyen. Voit myös jättää palautteesi halutessasi anonyymisti. Jättämällä yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä heti, kun palaute on käsitelty. Sähköisen palautelomakkeen löydät täältä.

Muut palautekanavat

Muita HUMAKOn kautta kulkevia palautekanavia ovat paikallisjaostojen palautelaatikot ja henkilöstölle toimitettavat palautekortit.