Paikallinen vaikuttaminen

Humakin opiskelijat opiskelevat neljällä eri alueella Suomessa. Opiskelijakunta HUMAKO vaikuttaa opiskelijan asioihin kaikilla alueilla yhteistyössä muiden paikallisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Yhteistyön muodot vaihtelevat alueittain.

Pääkaupunkiseutu

HUMAKO edistää opiskelijoiden asemaa pääkaupunkiseudulla vaikuttamalla opiskelijoiden asioihin Word Student Capital-verkostossa. World Student Capital (WSC) tutkii, viestii ja vaikuttaa luodakseen maailman parhaan opiskelijametropolin. Verkosto edustaa lähes 100 000 opiskelijaa ja tavoittelee tulevaisuutta, jossa kaikilla on koti, liikenne sujuu ja palvelut toimivat. Verkosto tekee yhteistyötä myös seudun kaupunkien, korkeakoulujen, HSL:n, HOASin ja asiantuntijoiden kanssa edistäessään opiskelijan ja kaupunkilaisen parempaa arkea. 


Lue lisää WSC-verkoston tavoitteista ja vaikuttamisesta http://worldstudentcapital.fi/fi/etusivu/

Turku

HUMAKO edistää opiskelijoiden asemaa Turussa vaikuttamalla opiskelijoiden asioihin Turun opiskelija- ja ylioppilaskuntien muodostaman. Ryhmä 40 000 -verkoston kautta. Ryhmän tavoitteena on korkeakouluopiskelijoille tärkeiden asioiden edistäminen Turun kunnallispoliittisessa päätöksenteossa. 


Lue lisää Ryhmä 40 000 -verkoston tavoitteista ja vaikuttamisesta https://www.facebook.com/ryhma40k/

Jyväskylä

Jyväskylässä vaikutetaan opiskelijan asioihin tapaamalla sekä tekemällä yhteistyötä paikallisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Yhteistyön muodoista päätetään vuosittain. Jyväskylän alueella toimivat HUMAKOn lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY

Jyväskylän alueella toimivat opiskelijajärjestöt JYY, JAMKO ja HUMAKO  tekevät vuonna 2016 yhteisen kuntapoliittisen ohjelman.

Kuopio

Kuopiossa tavataan vuosittain alueen muita opiskelija- ja ylioppilaskuntia. Kuopion alueella toimivat HUMAKOn lisäksi Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAsekä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY.