Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit ovat nyt ohi! Kiitos kaikille aktiivisille demokratian sankareille vaikuttamisesta. Vaikutetaan yhteisiin asioihin myös jatkossa.

"Ehdokkaat flaikuttelivat toreilla ja kaduilla. Sosiaalinen media täyttyi sponsoroiduilla vaalimainoksilla ja mitä lähemmäksi vaaleja tultiin, sitä vaikeampaa niitä oli vältellä. Muutaman kuukauden ajan meitä viihdyttänyt demokratian karnevaali eli kuntavaalit ovat nyt kuitenkin ohi. Mitä niissä sitten kävikään?"

Kuntavaaleissa valittiin kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Ennakkoäänestys järjestettiin 29.3.-4.4. ja varsinainen vaalipäivää oli 9. huhtikuuta.

Miksi pitäisi olla kiinnostunut kuntavaaleista?

Perustuslain mukaan kunnilla on itsehallinto. Itsehallinto tarkoittaa, että kunnilla on oikeus päättää itse omista asioistaan. Kuntien tehtävät määritellään laissa, ja kunnilla on velvollisuus järjestää kuntalaisille palveluita. Itsehallinnon kuitenkin mahdollistaa kunnille valtaa päättää siitä, miten palvelut järjestävät.

Kunnat vastaavat pääosin sosiaali- ja terveyspalveluista, opetus- ja kulttuuripalveluista sekä teknisestä toimesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kunnat vastaavat perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, lastenhoidosta, vanhustenhuollosta, hammashuollosta vammaispalveluista yms.

Opetus- ja kulttuuripalvelut
Kunnat ylläpitävät peruskouluja, lukioita, ammattioppilaitoksia ja ammattikorkeakouluja sekä tarjoavat mm. kirjasto-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluja.

Tekninen toimi
Kunnat ohjaavat alueensa maankäyttöä ja rakentamista. Kunnat pitävät huolta vesi-, energia- ja jätehuollosta, kaduista sekä ympäristönsuojelusta.

Jokainen kunnan tekemä päätös vaikuttaa siis kunnan asukkaisiin. Opiskelijoille tärkeimpiä palveluita ovat terveydenhuolto ja opetuspalvelut. Yhä useammin päätöksenteossa unohtuu opiskelijoiden mielipide.  Valtuuston päätöksenteossa on hyvässä tilanteessa mukana nuorisovaltuuston edustaja, mutta siltikään opiskelijat eivät saa tarpeeksi ääntä kuuluviin päättäjien korviin.

Siksi on tärkeää vaikuttaa omiin palveluihin demokratian karnevaalin eli vaalien aikana.  Vaikuttaa voi mm. keskustelemalla ja haastamalla ehdokkaita, järjestämällä vaalipaneelin tai olemalla itse ehdokkaana. Tänä vuonna vaaleissa on ehdolla todella paljon nuoria ja opiskelijoita. Tue, haasta ja äänestä siis lempiehdokkaasi oman kuntasi valtuustoon.

Löydä ehdokkaasi ja äänestä!

Alle kuukausi ja uudet päättäjät kunnissa on valittu. Kuntavaalit on politiikan saralla kevään puhutuin aihe. Vaaleissa valittu valtuusto tekee kunnan keskeisimmät päätökset mm. sosiaali- ja terveyspalveluista, opetus- ja kulttuuripalveluista sekä teknisestä toimesta.

Ennakkoäänestyksen 29.3.-4.4. aikana saa äänestää missä tahansa Suomen kunnassa.
Opiskelijoille ennakkoäänestys on usein hyvä vaihtoehto silloin, jos he ovat edelleen virallisesti kirjoilla vanhalla kotipaikkakunnallaan. Tällöin heidän ei tarvitse matkustaa kotipaikkakunnalleen vaalipäivää varten.

Vaalipäivänä 9.4.2017 äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Jokainen ääni ratkaisee, joten äänestämisen merkitystä ei voi vähätellä. Jotta voisit löytää sen oikean puolueen, ehdokkaan sekä paikan missä äänestää niin, olemme koostaneet linkkejä eri vaalikoneisiin ja kampusalueen äänestyspisteisiin.

Löydä ehdokkaasi vaalikoneista

Äänestyspaikat