Kannanotot

Kannanotto: Opiskelijakunta HUMAKO vaatii sukupuolineutraaleja wc-tiloja kaikille Humakin kampuksille 16.5.2018

Opiskelijakunta HUMAKO vaatii sukupuolineutraaleja vessoja kaikille Humakin kampuksille. Sukupuolten välisessä tasa-arvoisessa kohtelussa on huomioitava useiden sukupuolten olemassaolo.

Lue kannanotto täältä. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto: Humakin tiedottamista on parannettava 9.5.2018

Opiskelijakunta HUMAKO vaatii Humakilta, että yleisen tiedottamisen kohdalla parannetaan käytänteitä niin, että opiskelijoiden tiedottaminen tapahtuu selkeästi ja kohdennetusti.

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden kannanotto 20.2.2018

HSL:n opiskelija-alennus opintotukea saaville yli 29-vuotiaille säilytettävä! World Student Capital -verkosto vetoaa HSL:n hallitukseen, jotta HSL säilyttäisi 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden oikeuden alennukseen vähintään nykyehdoin myös uudessa vyöhykejärjestelmässä.

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Avoin kirje opiskelijoiden kuulemisesta Humakin uudessa organisaatiossa 12.1.2018

Opiskelijakunta HUMAKO huolissaan opiskelijoiden kuulemisesta Humakin uudessa organisaatiossa.

Lue avoin kirje täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Avoin kirje Paasikivi-Opiston opiskelijaravintolalle 6.11.2017

Opiskelijakunta HUMAKO vaatii Paasikivi-Opiston opiskelijaravintolaa perumaan epäyhdenvertaisen päätöksensä opiskelijalounaan hinnoittelusta.

Lue avoin kirje täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 13.3.2017

HUMAKO otti kantaa Humakin rakenteeseen. Humak - kokoaan raskaampi ammattikorkeakoulu.

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------Avoin kirje Humakin johdolle 19.1.2017

Opiskelijakunta HUMAKO kehottaa Humakia ryhdistäytymään opiskelijoiden tiedottamisessa

Lue avoin kirje täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 26.5.2016

HUMAKO vaatii Humakia kehittämään opintojen arviointia

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 4.5.2016

HUMAKO vaatii Humakia ryhdistäytymään tulkkikoulutuksen järjestäjänä

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 28.10.2015

HUMAKO vaatii Humakia kiinnittämään huomiota päätöksenteon tapoihin

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

Maakuntien opiskelijakuntien yhteinen kannanotto 22.10.2015 

Hallitus tappaa kansainvälisyyden maakunnista

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 14.9.2015

HUMAKO vaatii: Opiskeluergonomiaa on parannettava!

Lue kannanotto täältä


--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 13.4.2015

HUMAKO vaatii Humakilta yhtenäistä ja sujuvampaa AHOT-menettelyä

Lue kannanotto täältä


--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 12.12.2013

Opiskelijajärjestöt: HSL:n päätös syrjii yli 30-vuotiaita opiskelijoita!

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kannanotto 15.10.2013

Kannanotto: Lisää läpinäkyvyyttä Humakin työryhmien toimintaan!

Opiskelijakunta HUMAKO otti kantaa siihen mihin suuntaan opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet heitä koskevissa asioissa on menossa. Opiskelijoiden rooli tietynlaisissa työryhmissä on muuttumassa ja HUMAKO haluaa, että muutokset eivät kuitenkaan vaikuta mahdollisuuteen saada opiskelijan ääni esille.

Lue kannanotto täältä

---------------------------------------------------------------------------------------

Yhteislausunto 20.9.2013

World student capital -hankkeen opiskelijajärjestöt: HSL, Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

YHTEISKANNANOTTO 21.2.2013

Ylioppilas- ja opiskelijakunnat: Järki takaisin opintotukikeskusteluun!

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO 18.1.2013

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat kannustavat kansanedustajia vetäytymään lukukausimaksulakialoitteesta.

Lue kannanotto täältä

--------------------------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO 20.12.2012

OPISKELIJAKUNTA HUMAKON KANNANOTTO HUMAKIN UUDISTAMISEEN

Opiskelijakunta HUMAKO on seurannut Humanistisen ammattikorkeakoulun rakenteellista muutosta kohti uutta HUMAKia. Mielestämme muutama asia ansaitsee erityishuomiota.

Lue kannanotto täältä. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO 19.9.2012

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKO: KORKEAKOULULIIKUNNAN SUOSITUKSET OTETTAVA HUOMIOON UUDESSA HUMAKISSA

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO on huolissaan liikuntapalveluiden tilasta HUMAKissa. Opiskelijan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kannalta säännöllinen liikunta on ensiarvoisen tärkeää, ja korkeakoulujen tulee pystyä tarjoamaan riittävän laajat ja laadukkaat mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle. Tällä hetkellä HUMAKin tilanne vaihtelee kampuksittain todella paljon, eikä osa opiskelijoista edes tiedä, millaisia liikuntapalveluita HUMAKissa tarjotaan.

Lue kannanotto täältä.

--------------------------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO 15.2.2012


HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HUMAKO: RAKENNEUUDISTUKSEN TOTEUTTAMISESSA TÄYTYY KUULLA OPISKELIJOITA

Lue kannanotto täältä.