Edunvalvonta

HUMAKOn mielestä kaikille opiskelijoille kuuluu tietyt perusoikeudet. Jotta nämä perusoikeudet olisi saavutettavissa ja säilytettävissä, täytyy sen eteen tehdä töitä. Edunvalvonnassa asioita halutaan muuttaa opiskelijalle parempaan suuntaan tai estää niitä muuttumasta huonompaan suuntaan.

Opiskelijakunnilla on lakisääteinen velvollisuus toimia opiskelijoiden edunvalvojana, eli opiskelijakunta on aina opiskelijan asialla. Edunvalvontaan kuuluu niin pieniä opiskelijan arkeen kuuluvia asioita kuin isompiakin kokonaisuuksia. Pienemmissä asioissa opiskelijaa auttavat HUMAKOn kautta henkilöstölle toimitettavat palautekortit. Isompiin asioihin saatetaan tarttua esimerkiksi kannanottojen kautta. Opiskelijoille on olemassa myös oma äänitorvi eli sähköinen palautelomake, jonka kautta voi antaa risuja tai ruusuja opiskelijakunnalle, tutoreille, jaostoille, Humakille tai opinto-asioihin liittyen.

HUMAKO pyrkii vaikuttamaan muun muassa opiskelijoiden opiskeluaikaiseen toimeentuloon, opetuksen laatuun ja toteutukseen, asumiseen, terveydenhuoltoon, hyvinvointiin ja opiskelun jälkeiseen työllistymiseen. Vaikuttamistyötä tehdään korkeakoulun sisällä Humakin henkilökunnan kanssa ja valtakunnallisesti eri sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on tuoda tehokkaasti julki opiskelijoiden mielipiteet heitä koskevissa asioissa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että opiskelijoiden asema paranee.

HUMAKOn toteuttama edunvalvonta pitää sisällään neuvontaa, opastusta, neuvottelua, keskustelua, vuoropuhelua, edustamista jne. Tavoitteena on, että opiskelijan ääni tulisi kuulluksi niin koko ammattikorkeakoulun päätöksenteossa ja muissa foorumeissa joissa päätetään opiskelijaa koskevista asioista. HUMAKO valitsee opiskelijoiden edustajat Humakin eri päätöksentekoelimiin. 

HUMAKO tekee edunvalvontaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Valtakunnallisessa edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n kanssa, jonka jäsen HUMAKO on. Liikuntaan liittyvissä asioissa yhteistyötä tehdään Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n kanssa, jonka jäsenjärjestö HUMAKO on.

HUMAKOlla on myös häirintäyhdyshenkilötoimintaa. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin, mikäli koet joutuneesi häirinnän kohteeksi.

Edunvalvontaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä edunvalvontatiimin jäseniin. Katso yhteystiedot täältä